Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) cylindre de Kopekcy [Ciències de la Terra]
(CA) cilindre de Kopekcy m
(ES) cilindro de Kopekcy
(EN) Kopekcy cylinder
(FR) cylindre hydraulique [Enginyeria industrial]
(CA) cilindre hidràulic m
(ES) cilindro hidráulico
(EN) hydraulic cylinder
Motor hidràulic de moviment rectilini.
(FR) cylindrique [Matemàtiques i estadística]
(CA) cilíndric -a adj
(ES) cilíndrico
(EN) cylindrical
(FR) cylindroïde [Matemàtiques i estadística]
(CA) cilindroide m
(ES) cilindroide
(EN) cylindroid
(FR) Cz [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. coefficient de portance
(CA) coeficient de sustentació m
(ES) coeficiente de sustentación
(EN) CL [sigla]; lift coefficient