Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) caisse de retraite [Economia i organització d'empreses]
(CA) caixa de pensions f
(ES) caja de pensiones
Caixa d'estalvis que gestiona les assegurances socials obligatòries, instituïdes per llei, que són una de les bases de l'estat del benestar. Al Principat de Catalunya i a les illes Balears, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis, creada el 1904 a Barcelona i dirigida per Francesc Moragas, va gestionar, entre el 1910 i el 1939, els fons de l'Institut Nacional de Previsió, d'àmbit espanyol, amb seu a Madrid, dirigit per Josep Maluquer i Salvador.
(FR) calcaire [Ciències de la Terra]
(CA) calcari -ària adj
(ES) calizo
(EN) calcareous
Que conté carbonat càlcic.
(FR) calcaire [Ciències de la Terra]
(CA) calcària f
(ES) caliza
(EN) limestone
Roca sedimentària que conté més d'un 50% de carbonat càlcic.
(FR) calcaire pulvérulent [Ciències de la Terra]
(CA) calcària pulverulenta f
(ES) caliza pulverulenta
(EN) soft powfery lime
(FR) calcédoine [Ciències de la Terra]
(CA) calcedònia f
(ES) calcedonia
(EN) chalcedony
Quars criptocristalí, format per masses de cristalls microscòpics, en qualsevol de les seves varietats.
(FR) calci- [Ciències de la Terra]
(CA) calci- pref
(ES) calci-
(EN) calci-
(FR) calcicole [Ciències de la Terra]
(CA) calcícola adj
(ES) calcícola
(EN) calcicole
Dit de les plantes o de les comunitats vegetals que habiten normalment en sòls o substrats calcaris.
(FR) calcification [Ciències de la Terra]
(CA) calcificació f
(ES) calcificación
(EN) calcification
Saturació del sòl en carbonat càlcic que es produeix en horitzons d'acumulació, on substitueix diverses substàncies, o bé es fixa sobre el complex adsorbent.
(FR) calcifuge [Ciències de la Terra]
(CA) calcífug -a adj
(ES) calcífugo
(EN) calcifuge
Dit de les plantes o de les comunitats vegetals que no viuen bé en sòls o substrats calcaris.
(FR) calcimètre [Ciències de la Terra]
(CA) calcímetre m
(ES) calcímetro
(EN) calcimeter
Aparell per a la determinació del contingut en carbonats d'un material, especialment del sòl.
(FR) calcique [Ciències de la Terra]
(CA) càlcic -a adj
(ES) cálcico
(EN) calcic
Que conté calci.
(FR) calcite [Ciències de la Terra]
(CA) calcita f
(ES) calcita
(EN) calcite
Mineral que ensems amb l'aragonita, forma el dimorfisme del carbonat càlcic.
(FR) calcium [Ciències de la Terra]
(CA) calci m
(ES) calcio
(EN) calcium
Element metàl·lic pertanyent a la família dels alcalinoterris, de color blanc d'argent, molt dúctil i mal·leable.
(FR) calcul [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul m
(ES) cálculo
(EN) calculation; calculus
(FR) calcul [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) càlcul m
(ES) cálculo
(EN) calculation; computation
Conjunt d'operacions i mètodes matemàtics que, aplicats sobre un conjunt de dades segons un procés establert, permeten d'obtenir el resultat d'un problema.
(FR) calcul de prédicats [Matemàtiques i estadística]
sin. logique de prédicats
(CA) càlcul de predicats m; lògica de predicats
(ES) cálculo de predicados; lógica de predicados
(EN) predicate calculus; predicate logic
(FR) calcul de propositions [Matemàtiques i estadística]
sin. logique des propositions
(CA) càlcul de proposicions m; lògica de proposicions
(ES) cálculo de proposiciones; lógica de proposiciones
(EN) propositional calculus; propositional logic
(FR) calcul des variations [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul de variacions m
(ES) cálculo de variaciones
(EN) calculus of variations
(FR) calcul différentiel [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul diferencial m
(ES) cálculo diferencial
(EN) differential calculus
(FR) calcul en différences [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul en diferències m
(ES) cálculo en diferencias
(EN) difference calculus