Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(FR) calcul numérique [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul numèric m
(ES) cálculo numérico
(EN) numerical analysis
(FR) calculer [Matemàtiques i estadística]
(CA) calcular v tr
(ES) calcular
(EN) calculate, to
(FR) calendrier d'atelier [Economia i organització d'empreses]
(CA) calendari de taller m
(ES) calendario de taller
(EN) workshop calendar
(FR) calibrage [Economia i organització d'empreses]
(CA) calibratge m
(ES) calibración; calibrado
(EN) calibration
(FR) caliche [Ciències de la Terra]
(CA) caliche m
(ES) caliche
(EN) caliche
Crosta calcària, més o menys cimentada, característica dels sòls de les zones àrides i semiàrides.
(FR) calme [Ciències de la Terra]
(CA) calma f
(ES) calma
(EN) calm
Vent de força 0, amb una velocitat entre 0 i 0,2 m/s.
(FR) calmes équatoriaux [Ciències de la Terra]
(CA) calmes equatorials f pl
(ES) calmas ecuatoriales
(EN) equatorial calms
Vents molt suaus que bufen entre els alisis dels dos hemisferis.
(FR) calmes subtropicaux [Ciències de la Terra]
(CA) calmes subtropicals f pl
(ES) calmas subtropicales
(EN) subtropical calms
Vents molt suaus que bufen al centre dels anticiclons que formen el cinturó subtropical, entre els alisis i els vents de l'oest de latituds mitjanes.
(FR) caloduc [Energies]
(CA) tub de calor m
(ES) tubo de calor; tubo térmico
(EN) heat pipe
Dispositiu de forma tubular utilitzat en alguns tipus de captador solar de buit o en intercanviadors de calor, que serveix per transferir calor entre dos punts aprofitant el canvi de fase d'un líquid volàtil, que és conduït en forma de vapor cap a l'extrem en contacte amb el fluid que es vol escalfar, on es condensa.
(FR) caloporteur [Energies]
sin. fluide caloporteur
(CA) fluid termòfor m
(ES) fluido caloportador; fluido portador de calor
(EN) heat-transfer fluid; primary heat-transfer fluid
Fluid, generalment aigua o aire, que circula per un captador solar i que transfereix calor des de l'absorbidor al sistema d'emmagatzematge tèrmic.
(FR) caloporteur [Energies]
(CA) termòfor -a adj
(ES) caloportador
Dit del cossos, els materials, les substàncies, etc. que porten o forneixen calor per convecció.
(FR) caloportuer [Energies]
sin. fluide caloporteur; fluide caloporteur du circuit primaire
(CA) fluid primari m; fluid termòfor; termòfor
(ES) fluido caloportador; fluido caloportador de calor; fluido primario
(EN) heat-transfer fluid; primary heat-transfer fluid
Fluid, generalment aigua o aire, que circula per un captador solar i que transfereix calor des de l'absorbidor al sistema d'emmagatzematge tèrmic.
(FR) calorie [Enginyeria mecànica]
(CA) caloria f
(ES) caloría
(EN) calorie
(FR) calorie [Energies]
(CA) cal f; caloria
(ES) caloría
(EN) calorie
Unitat de mesura de l'energia que correspon a la quantitat de calor necessària per augmentar la temperatura d'un gram d'aigua destil·lada de 14,5 °C a 15,5 °C a pressió atmosfèrica constant, i que equival a 4,184 joules.
(FR) calorifugeage [Energies]
sin. isolation thermique
(CA) aïllament tèrmic m
(ES) aislamiento térmico
(EN) heat insulation; thermal insulation
Conjunt d'elements de conductivitat tèrmica baixa que serveixen de protecció per evitar o disminuir el pas de la calor entre l'exterior i el cos o l'espai aïllants.
(FR) calotte [Matemàtiques i estadística]
(CA) casquet esfèric m
(ES) casquete
(EN) portion of a sphere
(FR) calvus [Ciències de la Terra]
(CA) calvus adj
(ES) calvus
(EN) calvus
Dit de l'espècie de núvol del gènere cumulonimbus en el qual algunes protuberàncies del cim perden les característiques pròpies del cumulonimbus i esdevenen una massa blanca amb estries verticals.
(FR) camb- [Ciències de la Terra]
(CA) camb- pref
(ES) camb-
(EN) camb-
(FR) cambisol [Ciències de la Terra]
(CA) cambisol m
(ES) cambisol
(EN) cambisol
Sòl amb l'horitzó càmbic, típic de climes temperats o tropicals.
(FR) camembert [Matemàtiques i estadística]
sin. diagramme en secteurs
(CA) diagrama circular m; diagrama de pastís; diagrama de sectors
(ES) diagrama circular; diagrama de pastel; diagrama de sectores
(EN) pie chart