Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) calcul différentiel [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul diferencial m
(ES) cálculo diferencial
(EN) differential calculus
(FR) calcul en différences [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul en diferències m
(ES) cálculo en diferencias
(EN) difference calculus
(FR) calcul infinitésimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul infinitesimal m
(ES) cálculo infinitesimal
(EN) infinitesimal calculus
(FR) calcul intégral [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul integral m
(ES) cálculo integral
(EN) integral calculus
(FR) calcul numérique [Matemàtiques i estadística]
(CA) càlcul numèric m
(ES) cálculo numérico
(EN) numerical analysis
(FR) calculer [Matemàtiques i estadística]
(CA) calcular v tr
(ES) calcular
(EN) calculate, to
(FR) calendrier [Física]
(CA) calendari n m
(ES) calendario
(EN) calendar
Sistema convencional d'organització del temps basat en la combinació de dies, setmanes, mesos, anys i, de vegades, múltiples d'anys.
(FR) calendrier d'atelier [Economia i organització d'empreses]
(CA) calendari de taller m
(ES) calendario de taller
(EN) workshop calendar
Arxiu on s'estableixen els dies laborables relacionats amb el calendari natural i amb la seva pròpia numeració per al sistema productiu.
(FR) calibrage [Economia i organització d'empreses]
(CA) calibratge m
(ES) calibración; calibrado
(EN) calibration
(FR) caliche [Ciències de la Terra]
(CA) caliche m
(ES) caliche
(EN) caliche
Crosta calcària, més o menys cimentada, característica dels sòls de les zones àrides i semiàrides.
(FR) calme [Ciències de la Terra]
(CA) calma f
(ES) calma
(EN) calm
Vent de força 0, amb una velocitat entre 0 i 0,2 m/s.
(FR) calmes équatoriaux [Ciències de la Terra]
(CA) calmes equatorials f pl
(ES) calmas ecuatoriales
(EN) equatorial calms
Vents molt suaus que bufen entre els alisis dels dos hemisferis.
(FR) calmes subtropicaux [Ciències de la Terra]
(CA) calmes subtropicals f pl
(ES) calmas subtropicales
(EN) subtropical calms
Vents molt suaus que bufen al centre dels anticiclons que formen el cinturó subtropical, entre els alisis i els vents de l'oest de latituds mitjanes.
(FR) caloduc [Energies]
(CA) tub de calor m
(ES) tubo de calor; tubo térmico
(EN) heat pipe
Dispositiu de forma tubular utilitzat en alguns tipus de captador solar de buit o en intercanviadors de calor, que serveix per transferir calor entre dos punts aprofitant el canvi de fase d'un líquid volàtil, que és conduït en forma de vapor cap a l'extrem en contacte amb el fluid que es vol escalfar, on es condensa.
(FR) caloporteur [Física]
sin. réfrigérant
(CA) refrigerant n m
(ES) refrigerante
(EN) coolant
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) caloporteur [Energies]
(CA) termòfor -a adj
(ES) caloportador
Dit del cossos, els materials, les substàncies, etc. que porten o forneixen calor per convecció.
(FR) caloporteur [Energies]
sin. fluide caloporteur
(CA) fluid termòfor m
(ES) fluido caloportador; fluido portador de calor
(EN) heat-transfer fluid; primary heat-transfer fluid
Fluid, generalment aigua o aire, que circula per un captador solar i que transfereix calor des de l'absorbidor al sistema d'emmagatzematge tèrmic.
(FR) caloportuer [Energies]
sin. fluide caloporteur; fluide caloporteur du circuit primaire
(CA) fluid primari m; fluid termòfor; termòfor
(ES) fluido caloportador; fluido caloportador de calor; fluido primario
(EN) heat-transfer fluid; primary heat-transfer fluid
Fluid, generalment aigua o aire, que circula per un captador solar i que transfereix calor des de l'absorbidor al sistema d'emmagatzematge tèrmic.
(FR) calorescence [Física]
(CA) calorescència n f
(ES) calorescencia
(EN) calorescence
Luminescència consistent en l'absorció de radiació infraroja i l'emissió de llum visible.
(FR) calorie [Física]
sin. calorie-gramme; petite calorie
(CA) caloria n f; caloria gram; petita caloria
(ES) caloría; caloría gramo; caloría pequeña
(EN) calorie; gram calorie; small calorie
cal
Unitat de mesura d'energia equivalent a la quantitat de calor necessària per a augmentar la temperatura d'1 gram d'aigua destil·lada de 14,5 a 15,5 °C a la pressió atmosfèrica normal constant.