Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(FR) caméra à tube vidicon [Enginyeria industrial]
(CA) càmera de vidicó f
(ES) cámara vidicón
Càmera de televisió amb un tub analitzador, la superfície fotosensible del qual presenta una resistència variable segons la llum incident.
(FR) caméra métrique [Geomàtica]
sin. chambre métrique f; chambre photogrammétrique
(CA) càmera fotogramètrica f; càmera mètrica
(ES) cámara fotogramétrica f; cámara métrica
(EN) aerial mapping camera; air survey camera; metric camera; photogrammetric camera; surveying camera
(IT) camera metrica
Aparell per a la presa d'imatges aèries d'alta resolució que en fotogrametria s'utilitza per fotografiar la superfície terrestre amb una distorsió mínima.
(FR) caméra photographique [Ciències de la visió]
sin. appareil photo; appareil photographique
(CA) càmera fotogràfica f
(ES) cámara fotográfica
(EN) camera; photographic camera
(FR) campagne de publicité [Economia i organització d'empreses]
(CA) campanya publicitària f
(ES) campaña de publicidad; campaña publicitaria
(EN) advertising campaign
(FR) canal de communication [Economia i organització d'empreses]
(CA) canal de comunicació m
(ES) canal de comunicación
(EN) communication channel
(FR) canard boiteux [Economia i organització d'empreses]
(CA) ànec coix; gos; pes mort m; pou
(ES) peso muerto
(EN) dog; lame duck
(FR) candela [Energies]
sin. cd
(CA) bugia nova f; candela; cd
(ES) bujía nueva; candela
(EN) candela; cd
Unitat d'intensitat lluminosa en el SI que equival a 1/60 de la intensitat lluminosa emesa per 1 cm² de cos negre a la temperatura de solidificació del platí 1764 °C.
(FR) canevas [Geomàtica]
sin. canevas géodésique; réseau de points géodésiques; réseau géodésique m
(CA) xarxa geodèsica f
(ES) red de referencia geodésica f; red geodésica
(EN) control survey network; geodetic control; geodetic control network; geodetic control system; geodetic network; geodetic reference frame; geodetic reference framework; geodetic reference network
(IT) rete geodetica
Xarxa constituïda per senyals permanents distribuïts pel territori i localitzats en relació a un sistema de referència geodèsica.
(FR) canevas géodésique [Geomàtica]
sin. canevas; réseau de points géodésiques; réseau géodésique m
(CA) xarxa geodèsica f
(ES) red de referencia geodésica f; red geodésica
(EN) control survey network; geodetic control; geodetic control network; geodetic control system; geodetic network; geodetic reference frame; geodetic reference framework; geodetic reference network
(IT) rete geodetica
Xarxa constituïda per senyals permanents distribuïts pel territori i localitzats en relació a un sistema de referència geodèsica.
(FR) cannibalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) canibalització f
(ES) canibalización
(EN) cannibalisation
(FR) canonique [Matemàtiques i estadística]
(CA) canònic -a adj
(ES) canónico
(EN) canonical
(FR) canular [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) falsa alarma f
(ES) bulo; virus engañoso
(EN) hoax; hoax virus
Missatge, generalment de correu electrònic, que alerta sobre possibles perjudicis no reals i que incita l'usuari a fer-ne la difusió.
(FR) CAO [Geomàtica]
sin. cartographie assistée par ordinateur f; cartographie automatique; cartographie numérique
(CA) cartografia assistida per ordinador f; cartografia automàtica
(ES) cartografía asistida por ordenador; cartografía automatizada; cartografía automática f; cartografía digital; cartografía por ordenador
(EN) AM; automated cartography; automated mapping; computer mapping; computer-aided mapping; digital mapping
(IT) AM/FM; cartografia digitale
Tècnica cartogràfica que utilitza un sistema de tractament automàtic de la informació mitjançant un ordinador i, generalment, una sèrie de perifèrics especialitzats.
(FR) CAO [Geomàtica]
sin. conception assistée par ordinateur f
(CA) CAO; concepció assistida per ordinador f
(ES) CAD; diseño asistido por ordenador m
(EN) CAD; computer-aided design; computer-assisted design
(IT) progettazione assisitita dal calcolatore; CAD
(FR) cap [Economia i organització d'empreses]
(CA) cap m
(ES) cabeza
(EN) head
(FR) capacimètre [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capacímetre m
(ES) capacímetro
(EN) capacitance meter
(FR) capacité [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) capacity
Quantitat d'aigua o d'altres substàncies que un sòl absorbeix, conté o bescanvia.
(FR) capacité [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) skill
(FR) capacité [Energies]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) capacity
Quantitat màxima d'electricitat que pot emmagatzemar un acumulador elèctric.
(FR) capacité au champ [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de camp f
(ES) capacidad de campo
(EN) field capacity; field moisture capacity
Quantitat d'aigua retinguda per un sòl un cop se n'ha escorregut l'aigua gravitativa.