Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) candela [Física]
sin. candéla
(CA) bugia nova; candela n f
(ES) candela
(EN) candela
cd
Unitat de mesura d'intensitat lluminosa en el sistema internacional d'unitats, que es defineix prenent el valor numèric fixat de l'eficàcia lluminosa, Kcd, d'una radiació monocromàtica de freqüència 540 × 1012 Hz exactament igual a 683 quan s'expressa en kg-1 m-2 s3 o cd sr kg-1 m-2 s3, la qual cosa és equivalent a expressar-lo en lm W-1.
(FR) canevas [Geomàtica]
sin. canevas géodésique; réseau de points géodésiques; réseau géodésique m
(CA) xarxa geodèsica f
(ES) red de referencia geodésica f; red geodésica
(EN) control survey network; geodetic control; geodetic control network; geodetic control system; geodetic network; geodetic reference frame; geodetic reference framework; geodetic reference network
(IT) rete geodetica
Xarxa constituïda per senyals permanents distribuïts pel territori i localitzats en relació a un sistema de referència geodèsica.
(FR) canevas géodésique [Geomàtica]
sin. canevas; réseau de points géodésiques; réseau géodésique m
(CA) xarxa geodèsica f
(ES) red de referencia geodésica f; red geodésica
(EN) control survey network; geodetic control; geodetic control network; geodetic control system; geodetic network; geodetic reference frame; geodetic reference framework; geodetic reference network
(IT) rete geodetica
Xarxa constituïda per senyals permanents distribuïts pel territori i localitzats en relació a un sistema de referència geodèsica.
(FR) cannibalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) canibalització f
(ES) canibalización
(EN) cannibalisation
Efecte que es produeix quan el producte nou llançat al mercat no és percebut com un producte diferent dels actuals. Aleshores es produeix un simple trasllat dels compradors dels productes actuals al nou producte, sense augmentar les vendes totals.
(FR) canon à électrons [Física]
sin. canon électronique
(CA) canó d'electrons n m; canó electrònic
(ES) cañón de electrones; cañón electrónico
(EN) electron gun
Dispositiu per a produir un feix ben definit d'electrons amb una energia concreta.
(FR) canon électronique [Física]
sin. canon à électrons
(CA) canó d'electrons n m; canó electrònic
(ES) cañón de electrones; cañón electrónico
(EN) electron gun
Dispositiu per a produir un feix ben definit d'electrons amb una energia concreta.
(FR) canonique [Matemàtiques i estadística]
(CA) canònic -a adj
(ES) canónico
(EN) canonical
(FR) canular [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) falsa alarma f
(ES) bulo; virus engañoso
(EN) hoax; hoax virus
Missatge, generalment de correu electrònic, que alerta sobre possibles perjudicis no reals i que incita l'usuari a fer-ne la difusió.
(FR) CAO [Geomàtica]
sin. cartographie assistée par ordinateur f; cartographie automatique; cartographie numérique
(CA) cartografia assistida per ordinador f; cartografia automàtica
(ES) cartografía asistida por ordenador; cartografía automática f; cartografía automatizada; cartografía digital; cartografía por ordenador
(EN) AM; automated cartography; automated mapping; computer mapping; computer-aided mapping; digital mapping
(IT) AM/FM; cartografia digitale
Tècnica cartogràfica que utilitza un sistema de tractament automàtic de la informació mitjançant un ordinador i, generalment, una sèrie de perifèrics especialitzats.
(FR) CAO [Geomàtica]
sin. conception assistée par ordinateur f
(CA) CAO; concepció assistida per ordinador f
(ES) CAD; diseño asistido por ordenador m
(EN) CAD; computer-aided design; computer-assisted design
(IT) progettazione assisitita dal calcolatore; CAD
(FR) cap [Economia i organització d'empreses]
(CA) cap m
(ES) cabeza
(EN) head
Avanç de les tecnologies de diagnòstic, tractament i de prestació de serveis sanitaris. Possibiliten millorar l'atenció mèdica als usuaris.
(FR) capacimètre [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) capacímetre m
(ES) capacímetro
(EN) capacitance meter
(FR) capacité [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) capacity
Quantitat d'aigua o d'altres substàncies que un sòl absorbeix, conté o bescanvia.
(FR) capacité [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) skill
1. Aptitud o idoneïtat que es requereix per a exercir una professió, ofici o feina, o també la suficiència per a ser subjecte actiu o passiu de relacions jurídiques determinades. 2. Forma en què l'empresa combina els seus recursos, amb la finalitat de desenvolupar alguna activitat i, per extensió, quantitat màxima de productes que és capaç de produir. Aplicat a la sanitat, volum màxim de pacients o cures que es poden realitzar sense que baixi el nivell de qualitat de l'atenció que es necessita en cada departament, àrea o servei.
(FR) capacité [Energies]
(CA) capacitat f
(ES) capacidad
(EN) capacity
Quantitat màxima d'electricitat que pot emmagatzemar un acumulador elèctric.
(FR) capacité [Física]
(CA) capacitància; capacitat n f
(ES) capacidad; capacitancia
(EN) capacitance; capacity
Magnitud que expressa la quantitat de càrrega elèctrica que pot emmagatzemar un conjunt de conductors que es troben sotmesos a una certa diferència de potencial.
(FR) capacité au champ [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de camp f
(ES) capacidad de campo
(EN) field capacity; field moisture capacity
Quantitat d'aigua retinguda per un sòl un cop se n'ha escorregut l'aigua gravitativa.
(FR) capacité calorifique [Energies]
sin. capacité thermique
(CA) capacitat tèrmica f
(ES) capacidad calorífica
(EN) calorific capacity; heat capacity
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un cos.
(FR) capacité calorifique [Física]
(CA) capacitat calorífica n f
(ES) capacidad calorífica
(EN) heat capacity
Quantitat de calor necessària per a augmentar un grau la temperatura d'un cos o d'un sistema.
(FR) capacité calorifique massique [Energies]
(CA) capacitat tèrmica màssica f
(ES) capacidad calorífica másica
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'una massa determinada d'un cos.