Llistat alfabètic

S'han trobat 1565 resultats.

(FR) capacité maximale de rétention [Ciències de la Terra]
(CA) capacitat de retenció màxima f
(ES) capacidad máxima de retención
(EN) maximum water-holding capacity
Quantitat d'aigua retinguda per una capa prima de sòl en equilibri amb una capa freàtica d'aigua el nivell de la qual arriba just al límit inferior de la primera.
(FR) capacité normale de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat normal de producció f
(ES) capacidad normal de producción
(EN) normal production capacity
(FR) capacité normative [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat normativa f
(ES) capacidad normativa
(FR) capacité practique de production [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat pràctica de producció f
(ES) capacidad práctica de producción
(EN) practical production capacity
(FR) capacité résiduelle [Energies]
(CA) capacitat residual f
(ES) capacidad residual
(EN) residual capacity
Capacitat d'un acumulador elèctric que no s'ha d'utilitzar si se'l vol conservar en bones condicions.
(FR) capacité tampon [Ciències de la Terra]
sin. pouvoir tampon
(CA) capacitat d'amortiment f; poder amortidor
(ES) capacidad tampón; poder tampón
(EN) buffer power; buffering capacity
(FR) capacité thermique [Energies]
sin. capacité calorifique
(CA) capacitat tèrmica f
(ES) capacidad calorífica
(EN) calorific capacity; heat capacity
Quantitat de calor necessària per augmentar en un grau la temperatura d'un cos.
(FR) capacité utile [Energies]
(CA) capacitat útil f
(ES) capacidad útil
(EN) service output
Capacitat d'un acumulador elèctric que pot ser descarregada abans d'arribar a la seva capacitat residual.
(FR) capcité d'un processus [Economia i organització d'empreses]
(CA) capacitat d'un procés f
(ES) capacidad de proceso
(EN) process capacity
(FR) capillarité [Ciències de la Terra]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(EN) capillarity
Cadascun dels fenòmens consistents a deixar de ser horitzontal la superfície lliure d'un líquid en contacte amb una paret sòlida.
(FR) capillarité [Enginyeria mecànica]
(CA) capil·laritat f
(ES) capilaridad
(EN) capillarity
(FR) capillatus [Ciències de la Terra]
(CA) capillatus adj
(ES) capillatus
(EN) capillatus
Dit de l'espècie de núvol del gènere cumulonimbus les formes estriades del qual constitueixen al cim la figura d'una enclusa o d'una cabellera extensa.
(FR) capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital m; capital social
(ES) capital; capital social
(EN) capital; capital stock; registered capital; share capital
(FR) capital [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital m
(ES) capital
(EN) capital
(FR) capital assuré [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital assegurat m
(ES) capital asegurado
(EN) insured capital; sum insured
(FR) capital émis [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital escripturat m
(ES) capital escriturado
(EN) authorised capital
(FR) capital humain [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital humà m
(ES) capital humano
(EN) human capital
(FR) capital libéré [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital desembossat m
(ES) capital desembolsado
(EN) paid-up capital
(FR) capital liquide [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital líquid m; haver líquid
(ES) capital líquido
(EN) liquid capital
(FR) capital relationnel [Economia i organització d'empreses]
(CA) capital relacional m
(ES) capital relacional
(EN) relational capital