Llistat alfabètic

S'han trobat 2005 resultats.

(FR) capteur d'image m [Geomàtica]
sin.  capteur
(CA) sensor d'imatge m
(ES) sensor de imagen m; sensor de imágenes
(EN) image sensor; sensor
(IT) sensore per immagini
Instrument compost de fotodetectors que tradueixen l'energia radiant emesa o reflectida per un fenomen concret en senyal elèctric corresponent.
(FR) capteur de gouttelettes [Ciències de la Terra]
(CA) captador de gotes m
(ES) captador de gotas
(EN) disdrometer; drop size meter
Aparell que capta les gotes d'aigua líquida i permet estudiar-ne la distribució dels diàmetres.
(FR) capteur de vision [Enginyeria industrial]
(CA) sensor de visió m
(ES) captador visual; sensor de visión
Sensor òptic que dona la informació en forma d'imatge.
(FR) capteur externe [Enginyeria industrial]
sin. senseur externe
(CA) sensor extern m
(ES) captador exteroceptivo
(EN) external sensor
Sensor que obté informacions externes a l'estructura mecànica corresponents a l'entorn de treball.
(FR) capteur interne [Enginyeria industrial]
sin. capteur propioceptif
(CA) sensor intern m
(ES) captador propioceptivo
(EN) internal sensor
Sensor que obté informacions sobre l'estructura mecànica, com ara posicions, desplaçaments i velocitats dels eixos.
(FR) capteur optique [Enginyeria industrial]
sin. senseur optique
(CA) sensor òptic m
(ES) captador óptico; sensor óptico
(EN) optical sensor
Sensor que obté informació sobre la intensitat d'il·luminació i, eventualment, sobre el color.
(FR) capteur passif m [Geomàtica]
(CA) sensor remot passiu m
(ES) sensor pasivo m
(EN) passive sensor
(IT) sensore passivo; sistema passivo di telerilevamento
(FR) capteur propioceptif [Enginyeria industrial]
sin. capteur interne
(CA) sensor intern m
(ES) captador propioceptivo
(EN) internal sensor
Sensor que obté informacions sobre l'estructura mecànica, com ara posicions, desplaçaments i velocitats dels eixos.
(FR) capteur solaire [Energies]
(CA) captador solar m
(ES) captador solar
(EN) solar collector
Dispositiu habitualment compost per una coberta, un absorbidor, un aïllament tèrmic i una carcassa, que capta la radiació solar i produeix aigua o aire calents amb finalitats diverses.
(FR) capteur solaire à air [Energies]
(CA) captador solar d'aire m
(ES) captador solar de aire
(EN) air solar collector
Captador solar que utilitza l'aire com a termòfor.
(FR) capteur solaire à eau [Energies]
(CA) captador solar d'aigua m
(ES) captador solar de agua
(EN) water solar collector
Captador solar que utilitza l'aigua com a termòfor.
(FR) capteur solaire à eau par ruissellement [Energies]
(CA) captador solar d'escolament m
(ES) captador solar abierto; captador solar de goteo; captador solar de placa de escurrimiento
(EN) trickle solar collector; trickle-down solar collector
Captador solar d'aigua amb un absorbidor obert pels canalons del qual circula, per gravetat, el termòfor, que és distribuït per un col·lector situat a la part superior i recollit per un altre col·lector situat a la part inferior.
(FR) capteur solaire à faible débit [Energies]
(CA) captador solar de baix flux m
(ES) captador solar de bajo flujo
(EN) low flot solar collector
Captador solar pla d'aigua amb un absorbidor de serpentí constituït per un tub molt estret que permet la circulació forçada d'un cabal petit de termòfor, cosa que fa possible que aquest s'escalfi més que en els altres captadors solars plans.
(FR) capteur solaire à tube sous vide [Energies]
sin. capteur solaire sous vide; tube à vide
(CA) captador solar de buit m; tub de buit
(ES) captador solar de vacío; tubo de vacío
(EN) evacuated solar collector; vacuum solar collector
Tub de vidre on s'ha fet el buit, que conté al seu interior el tub d'anada i de tornada per on circula el termòfor i que actua com a absorbidor.
(FR) capteur solaire accumulatif [Energies]
(CA) captador solar acumulador m; captador solar integral
(ES) captador solar almacenador; captador solar integral
(EN) integral solar collector
Captador solar d'aigua en què l'absorbidor és alhora l'acumulador d'aigua.
(FR) capteur solaire concentrateur [Energies]
sin. captuer solaire à concentration
(CA) captador solar concentrador m
(ES) captador solar concentrador
(EN) concentrating solar collector
Captador solar que utilitza reflectors, lents o altres elements òptics per tal de concentrar, per reflexió o refracció, la radiació solar incident sobre un absorbidor d'àrea més petita que l'àrea d'obertura.
(FR) capteur solaire intégré [Energies]
(CA) captador solar integrat m
(ES) captador solar de estructura integrada
(EN) structurally integrated solar collector
Captador solar que forma part de l'estructura d'una teulada transparent o d'un tancament transparent o translúcid qualsevol i que utilitza aquest element com a coberta.
(FR) capteur solaire liquide [Energies]
(CA) captador solar líquid m
(ES) captador solar líquido
(EN) liquid solar collector
Captador solar en què l'absorbidor se substitueix per un fotoconvertidor líquid compost per una solució diluïda de tints amb un elevada absortivitat.
(FR) capteur solaire nu [Energies]
(CA) captador solar nu m
Captador solar d'aigua constituït únicament per un absorbidor, sense aïllament tèrmic, ni coberta, ni carcassa, que té un salt tèrmic relativament baix entre la temperatura d'entrada i de sortida del termòfor, per la qual cosa s'utilitza en aplicacions que no necessiten tempertures gaire altes.
(FR) capteur solaire plan [Energies]
(CA) captador solar pla m
(ES) captador solar plano
(EN) flat plate solar collector
Captador solar en què l'àrea de l'absorbidor és pràcticament igual a l'àrea d'obertura.