Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) D-AMPS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. servicio avanzado de telefonía móvil digital
(CA) D-AMPS [sigla]; servei avançat de telefonia mòbil digital m
(EN) D-AMPS [sigla]; digital advanced mobile phone system
(ES) D10 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D10 m
(EN) D10
(ES) D2MAC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) D2MAC m
(EN) D2MAC
(ES) D30 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D30 m
(EN) D30
(ES) D60 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D60 m
(EN) D60
(ES) DA [Ciències de la visió]
sin. diafragma de abertura
(CA) DA; diafragma d'obertura m
(ES) DA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sincronización asistida por datos
(CA) DA [sigla]; sincronització assistida per dades f
(EN) DA [sigla]; data-aided synchronization
(ES) DAB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DAB m
(EN) DAB
(ES) DAC [Enginyeria industrial]
sin. CAD; diseño asistido por ordenador
(CA) CAD; DAO; disseny assistit per ordinador m
(EN) CAD; computer-assisted design
(DE) CAD; Computerunterstütztes Design; CUD
Nota: CAD és la sigla que procedeix del terme anglès. Es recomana l'ús de la sigla DAO que correspon al terme català.
(ES) dacita [Ciències de la Terra]
(CA) dacita f
(EN) dacite
(FR) dacite
Roca ígnia eruptiva que s'ha consolidat ràpidament i en superfície en dues etapes, per la qual cosa es troba en la seva estructura cristalls ben formats inclosos en una matriu vítria amorfa.
(ES) dado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dau m
(EN) die
(ES) dado amortiguador [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dau esmorteïdor m
(EN) baffle block; chute block
(ES) DAFO [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. análisis DAFO; matriz DAFO
(CA) anàlisi DAFO f; DAFO [sigla]; matriu DAFO
(EN) SWOT [sigla]; SWOT analysis
(FR) analyse AFOM
(ES) dalton [Física]
sin. unidad de masa atómica; unidad de masa atómica unificada
(CA) dalton; unitat de massa atòmica; unitat de massa atòmica unificada n f
(EN) atomic mass unit; dalton; unified atomic mass unit
(FR) dalton; unité de masse atomique; unité de masse atomique unifiée
Da [dalton]; u [unitat de massa atòmica unificada]
(ES) dama [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. batache
(CA) dama f
(ES) damping [en] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. amortiguamiento
(CA) amortiment m
(ES) DANA [Ciències de la Terra]
sin. depresión aislada en niveles altos; gota fría
(CA) depressió aïllada en nivells alts; gota freda f
(EN) cold air pool; cut-off low
(FR) goutte d'air froid
Depressió tancada a les parts mitjana i alta de la troposfera constituïda per un nucli d'aire fred amb circulació ciclònica dels vents que s'ha separat de la seva zona d'origen i ha davallat de latitud.
(ES) daño [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dany m
Pèrdua o detriment causat a un material, a un element constructiu o a un edifici. "Danys causats per l'incendi, danys causats per la pluja, danys causats pel terratrèmol."
(ES) daño [Economia i organització d'empreses]
(CA) dany m
(EN) damage
(FR) dommage
(ES) daño [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dany m
(EN) damage