Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) daño ecológico [Economia i organització d'empreses]
(CA) dany ecològic m
(EN) ecological damage
(FR) dommage écologique
(ES) daño material [Economia i organització d'empreses]
(CA) dany material m
(EN) property damage
(FR) dommage matériel
(ES) daños personales [Economia i organització d'empreses]
(CA) dany personal m
(EN) bodily harm; injury
(FR) dommage personnel
(ES) danza de las traviesas [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dansa de les travesses f
(EN) dancing sleeper; pumping sleeper
(ES) DAO [Economia i organització d'empreses]
sin. CAD/CAM
(CA) DAO/FAO m
(ES) DAO [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. CAD [sigla]; diseño asistido por ordenador
(CA) CAD [sigla]; DAO [sigla]; disseny assistit per ordinador m
(EN) computer-aided design; DAO [sigla]
(ES) DAO [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. diseño asistido por ordenador
(CA) DAO [sigla]; disseny assistit per ordinador m
(EN) CAD [sigla]; compute-aided design
(FR) conception assistée par ordinateur
(ES) darmstatio [Enginyeria química]
(CA) darmstadti
(EN) darmstadtium
Ds
Element del grup 10, del període 7 i del bloc d de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 110 i massa atòmica 281.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(ES) dársena [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dàrsena f
(EN) basin
(ES) DASH [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DASH m
(EN) DASH
(ES) DAT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. casete digital
(CA) casset digital m; DAT [sigla]
(EN) DAT [sigla]; digital cassette
(ES) datación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) datació f
Determinació de la data en què s'ha produït un fet o activitat o ha succeït un esdeveniment.
(ES) datación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) datació f
Nota: Segons el mètode, procediment o font d'informació que s'empri per a la datació, es parlarà de datació documental, dendrològica, per testimonis, per tipologia formal, per carboni 14, etc.
(ES) datación radiactiva [Física]
sin. datación radioactiva; datación radiométrica
(CA) datació radioactiva; datació radiomètrica n f
(EN) radioactive dating; radiometric dating
(FR) datation radioactive; datation radiométrique
(ES) datación radioactiva [Física]
sin. datación radiactiva; datación radiométrica
(CA) datació radioactiva; datació radiomètrica n f
(EN) radioactive dating; radiometric dating
(FR) datation radioactive; datation radiométrique
(ES) datación radiométrica [Física]
sin. datación radiactiva; datación radioactiva
(CA) datació radioactiva; datació radiomètrica n f
(EN) radioactive dating; radiometric dating
(FR) datation radioactive; datation radiométrique
(ES) datáfono [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) datàfon m
(EN) dataphone
(ES) datagrama [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) datagrama m
(EN) datagram
(ES) dato [Matemàtiques i estadística]
(CA) dada f
(EN) data
(FR) donnée
(ES) dato m [Geomàtica]
(CA) dada f
(EN) data
(FR) donnée f
(IT) dato
Representació d'una informació, codificada en un format que en permet el tractament per ordinador.