Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) dato m [Geomàtica]
(CA) dada f
(EN) data
(FR) donnée f
(IT) dato
Representació d'una informació, codificada en un format que en permet el tractament per ordinador.
(ES) dato atípico [Matemàtiques i estadística]
sin. observación atípica
(CA) dada atípica f; observació atípica
(EN) outlier
(FR) observation aberrante
(ES) dato de atributos [Geomàtica]
sin. dato descriptivo m
(CA) valor de l'atribut m
(EN) attribute data; descriptive data
(FR) donnée descriptive f
(IT) attributo descrittivo
Dada relativa a un dels atributs d'una entitat o d'una relació, a excepció de la posició i de la forma.
(ES) dato descriptivo m [Geomàtica]
sin. dato de atributos
(CA) valor de l'atribut m
(EN) attribute data; descriptive data
(FR) donnée descriptive f
(IT) attributo descrittivo
Dada relativa a un dels atributs d'una entitat o d'una relació, a excepció de la posició i de la forma.
(ES) dato geocodificado m [Geomàtica]
(CA) dada geocodificada f
(EN) geocoded data
(FR) donnée géocodée f
(IT) dato geocodificato
Dada restituïda amb l'aplicació d'una geocodificació.
(ES) dato geométrico m [Geomàtica]
(CA) dada geomètrica f
(EN) geometric data; graphic data
(FR) donnée géométrique f
(IT) dato geometrico
Dada que dona informació sobre la posició i la forma d'una entitat geomètrica.
(ES) dato gráfico m [Geomàtica]
(CA) dada gràfica f
(EN) graphic data; graphics data
(FR) donnée graphique f
(IT) dato grafico
Dada que fa referència a la representació visual d'una entitat geomètrica.
(ES) datos brutos [Geomàtica]
sin. datos en bruto m pl
(CA) dades en brut f pl
(EN) coarse data; raw data; unprocessed data
(FR) donnée brute; données brutes f pl
(IT) dati bruti; dati grezzi
Dades sobre un tema recollides a partir d'observacions o de mesures i que encara no han estat tractades.
(ES) datos de localización personal [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dades de localització personal
(EN) personal location data
(ES) datos de panel [Economia i organització d'empreses]
(CA) dades de panel f pl
(EN) panel data
(FR) données de groupe témoin
(ES) datos económicos [Economia i organització d'empreses]
(CA) dada econòmica f
(EN) economic data
(FR) données économiques
(ES) datos en bruto m pl [Geomàtica]
sin. datos brutos
(CA) dades en brut f pl
(EN) coarse data; raw data; unprocessed data
(FR) donnée brute; données brutes f pl
(IT) dati bruti; dati grezzi
Dades sobre un tema recollides a partir d'observacions o de mesures i que encara no han estat tractades.
(ES) datos EXIF [Ciències de la visió]
(CA) dades EXIF
(EN) EXIF data
Nota: La sigla EXIF prové del terme desenvolupat EXchangeable Image File.
(ES) datos geográficos m pl [Geomàtica]
(CA) dades geogràfiques f pl
(EN) geographic data; geospatial data; land data; locational data; spatial data; spatially referenced data
(FR) données à référence spatiale; données géographiques f pl; données géospatiales; données localisées; données spatiales
(IT) dati geografici
Dades que, en una aplicació geomàtica, es basen en les entitats espacials i en les seves relacions.
(ES) datum [en] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) datum [en] m
(EN) datum
(ES) dB SPL [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dB SPL m
(EN) dB SPL
(ES) DBA [Energies:Acceleradors de partícules]
sin. doblete curvador acromático
(CA) DBA; doblet corbador acromàtic m
(EN) DBA; double bend achromat
(ES) dBm [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dBm m
(EN) dBm
(ES) DBO [sigla] [Ciències de la Terra]
sin. demanda bioquímica de oxígeno
(CA) DBO [sigla]; demanda bioquímica d'oxigen f
(EN) biochemical oxygen demand; BOD [sigla]
(FR) DBO [sigla]; demande biochimique d'oxigène
(ES) DBO [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. demanda bioquímica de oxígeno
(CA) DBO [sigla]; demanda bioquímica d'oxigen f
(EN) biochemical oxygen demand; BOD [sigla]