Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) DBO [sigla] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. demanda bioquímica de oxígeno
(CA) DBO [sigla]; demanda bioquímica d'oxigen f
(EN) biochemical oxygen demand; BOD [sigla]
(ES) DC [Ciències de la visió]
sin. diafragma de campo
(CA) DC; diafragma de camp m
(EN) field stop
(FR) diaphragme de champ
(ES) DC [Física]
sin. corriente continua
(CA) CC; corrent continu n m; DC
(EN) DC; direct current
(FR) CC; courant continu; DC
Corrent elèctric que té sempre el mateix sentit de moviment i una intensitat que es manté constant o que varia lleugerament al voltant d'un valor constant formant una petita ondulació.
(ES) DC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. corriente continua
(CA) corrent continu m; DC [sigla]
(EN) DC [sigla]; direct current
(ES) DCA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. asignación dinámica de canal
(CA) assignació dinàmica de canal f; DCA [sigla]
(EN) DCA [sigla]; dynamic channel allocation
(ES) DCC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DCC m
(EN) DCC
(ES) DCD [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. detección de portadora de datos
(CA) DCD [sigla]; detecció de portadora de dades f
(EN) data carrier detect; DCD [sigla]
(ES) DCE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. equipo terminal del circuito de datos
(CA) DCE [sigla]; equip terminal del circuit de dades m
(EN) data circuit-terminating equipment; DCE [sigla]
(ES) DCS-1800 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DCS-1800 m
(EN) DCS-1800
(ES) DCT [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. transformada discreta coseno
(CA) DCT [sigla]; transformada discreta cosinus f
(EN) DCT [sigla]; discrete cosine transform
(ES) DD [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sincronización dirigida por decisiones
(CA) DD [sigla]; sincronització dirigida per decisions f
(EN) DD [sigla]; decision-directed synchronization
(ES) DDE [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. intercambio dinámico de datos
(CA) DDE [sigla]; intercanvi dinàmic de dades m
(EN) DDE [sigla]; dynamic data exchange
(ES) de del ciclotrón [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) D del ciclotró; de del ciclotró f
(EN) cyclotron dee
Nota El terme "de" fa referència a cadascun dels dos electrodes acceleradors del ciclotró que tenen la forma de la lletra D.
(ES) de empresa a empresa [Economia i organització d'empreses]
(CA) d'empresa a empresa loc
(EN) business to business
(FR) d'entreprise à entreprises; interentreprise
(ES) de igual a igual [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) d'igual a igual loc adj
(EN) peer-to-peer
(ES) de manos libres [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) de mans lliures loc adj
(EN) hands-free
(ES) de visibilidad directa [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. LOS [sigla]
(CA) de visibilitat directa loc adj; LOS [sigla]
(EN) line of sight; LOS [sigla]
(ES) debe [Economia i organització d'empreses]
(CA) deure m
(EN) debit; debit side; dr.
(FR) débit
(ES) débil [Ciències de la Terra]
(CA) feble adj
(EN) soft
(FR) doux
(ES) débilmente conexo [Matemàtiques i estadística]
(CA) dèbilment connex -a adj
(EN) weakly connected
(FR) faiblement connexe