Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) decantador primario [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decantador primari m
(EN) primary clarifier
(ES) decantador secundario [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decantador secundari m
(EN) secondary clarifier
(ES) decapado [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decapatge m
Acció de decapar. "Decapatge àcid, decapatge mecànic, decapatge tèrmic."
(ES) decapado [Ciències de la visió]
(CA) decapatge m
(EN) pickling
(FR) décapage
Nota: Es refereix a un dels processos de tractament dels metalls per a muntures.
(ES) decapante [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decapant m
Producte que serveix per decapar. S'aplica sobretot a les pintures.
(ES) decapar [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) decapar v tr
Eliminar l'última capa que recobreix una superfície, generalment per tal de millorar les condicions d'aplicació del nou recobriment.
(ES) decha de vencimiento [Economia i organització d'empreses]
(CA) data de venciment f
(EN) date of maturity
(FR) date d'échéance
(ES) deci- [Física]
(CA) deci- pfx
(EN) deci-
(FR) déci-
d
(ES) decibel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. decibelio
(CA) decibel m
(EN) decibel
(FR) décibel
(ES) decibel [Física]
sin. decibelio
(CA) decibel n m
(EN) decibel
(FR) décibel
dB
(ES) decibelio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. decibel
(CA) decibel m
(EN) decibel
(FR) décibel
(ES) decibelio [Física]
sin. decibel
(CA) decibel n m
(EN) decibel
(FR) décibel
dB
(ES) decil [Matemàtiques i estadística]
(CA) decil m
(EN) decile
(FR) décile
(ES) decimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decimal adj
(EN) decimal
(FR) décimal
(ES) decimal [Matemàtiques i estadística]
(CA) decimal m
(EN) decimal
(FR) décimal
(ES) decimal codificado en binario [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. BCD [sigla]
(CA) BCD [sigla]; decimal codificat en binari m
(EN) BCD [sigla]; binary coded decimal
(ES) decisión [Matemàtiques i estadística]
(CA) decisió f
(EN) decision
(FR) décision
(ES) decisión [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) decisió f
(EN) decision
(ES) decisión estratégica [Economia i organització d'empreses]
(CA) decisió estratègica f
(EN) strategic decision
(FR) décision stratégique
(ES) decisión táctica [Economia i organització d'empreses]
(CA) decisió tàctica f
(EN) tactical decision
(FR) décision tactique