Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) divisa convertible [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa convertible f
(EN) convertible foreign currency
(FR) devise convertible
(ES) divisa de intervención [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa d'intervenció f
(EN) intervention exchange rates
(FR) devise de réserve
(ES) divisa exótica [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa exòtica f
(EN) exotic currency
(FR) devise exotique
(ES) divisa fuerte [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisa forta f
(EN) hard currency
(FR) devise forte
(ES) divisibilidad [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisibilitat f
(EN) divisibility
(FR) divisibilité
(ES) divisible [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisible adj
(EN) divisible
(FR) divisible
(ES) división [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisió f
(EN) division
(FR) division
(ES) división armónica [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisió harmònica f
(EN) harmonic division
(FR) division harmonique
(ES) división áurea [Matemàtiques i estadística]
sin. sección áurea
(CA) divisió àuria f; secció àuria
(EN) golden division; golden section
(FR) division d'or; section d'or; section dorée
(ES) división de un segmento [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisió d'un segment f
(EN) division of a segment
(FR) division d'un segment
(ES) división del trabajo [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisió del treball f
(EN) division of labour
(FR) division du travail
(ES) división entera [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisió entera f
(EN) integer division
(FR) division entière
(ES) división internacional del trabajo [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisió internacional del treball f
(EN) international division of labour
(FR) division internationale du travail
(ES) división territorial [Economia i organització d'empreses]
(CA) divisió territorial f
(EN) regional division
(FR) division administrative du territoire
(ES) divisor [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisor m
(EN) divisor
(FR) diviseur
(ES) divisor de cero [Matemàtiques i estadística]
(CA) divisor de zero m
(EN) zero divisor
(FR) diviseur de zéro
(ES) divisor de corriente [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de corrent m
(EN) current divider
(ES) divisor de frecuencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de freqüència m
(EN) frequency divider
(ES) divisor de potencia [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència m
(EN) power divider
(ES) divisor de potencia asimétrico [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) divisor de potència asimètric m
(EN) unbalanced power divider