Llistat alfabètic

S'han trobat 2067 resultats.

(ES) donador de sacrificio [Enginyeria química]
(CA) donador de sacrifici m
(EN) sacrificial donor
(ES) dopado [Energies]
sin. adulteración; impurificación
(CA) dopatge m
(EN) doping
(FR) dopage
Operació que consisteix en l'addició de petites quantitat d'impureses mitjançant diversos procediments a un semiconductor intrínsec a fi de modificar-ne les propietats i convertir-lo en extrínsec.
(ES) dopado [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dopatge m
(EN) doping
(ES) dopar [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dopar v tr
(EN) dope, to
(ES) dorsal [Ciències de la Terra]
sin. cresta de alta presión
(CA) dorsal f
(EN) ridge
(FR) anse de haute pression; crête barométrique
Prolongació d'un anticicló que es representa en un mapa sinòptic com una extensió de relleu isobàric en forma d'esquena d'ase.
(ES) dorsal [Física]
sin. cresta de alta presión
(CA) dorsal n f
(EN) ridge
(FR) crête barométrique
(ES) dorsal oceánica [Física]
(CA) dorsal oceànica n f
(EN) oceanic ridge
(FR) dorsale océanique
(ES) DOS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. sistema operativo de disco
(CA) DOS [sigla]; sistema operatiu de disc m
(EN) disk operating system; DOS [sigla]
(ES) doses cotidiana definida [Economia i organització d'empreses]
(CA) dosi quotidiana definida f
(EN) DDD [sigla]; defined daily dose
(FR) dose quotidienne définie
(ES) dosificación [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dosificació f
(EN) dosage; proportioning
(ES) dosificación ponderal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dosificació ponderal f
(EN) proportioning by weight
(ES) dosificación volumétrica [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dosificació volumètrica f
(EN) proportioning by volume
(ES) dosimetría [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) dosimetria f
(EN) dosimetry
(ES) dosimetría [Física]
(CA) dosimetria n f
(EN) dosimetry
(FR) dosimétrie
(ES) dosímetro [Física]
(CA) dosímetre n m
(EN) dosimeter
(FR) dosimètre
(ES) dosis [Enginyeria química]
(CA) dosi f
(EN) dose
(ES) dosis absorbida [Física]
(CA) dosi absorbida n f
(EN) absorbed dose
(FR) dose absorbée
(ES) dosis de radiación ultravioleta [Enginyeria química]
sin. dosis de UV
(CA) dosi d'UV f; dosi de radiació ultraviolada
(EN) dose of ultraviolet radiation; UV dose
(ES) dosis de UV [Enginyeria química]
sin. dosis de radiación ultravioleta
(CA) dosi d'UV f; dosi de radiació ultraviolada
(EN) dose of ultraviolet radiation; UV dose
(ES) dosis efectiva [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) dosi efectiva f
(EN) effective dose