Llistat alfabètic

S'han trobat 1545 resultats.

(EN) D channel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. delta channel
(CA) canal D; canal delta m
(ES) canal D; canal delta
(EN) D layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa D f
(ES) capa D
(FR) couche D
Capa de la ionosfera que s'estén des dels 70 km d'altitud fins a la capa E.
(EN) D-AMPS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. digital advanced mobile phone system
(CA) D-AMPS [sigla]; servei avançat de telefonia mòbil digital m
(ES) D-AMPS [sigla]; servicio avanzado de telefonía móvil digital
(EN) D/A converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DAC [sigla]; digital to analog converter
(CA) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analògic m
(ES) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analógico
(EN) D10 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D10 m
(ES) D10
(EN) D2MAC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) D2MAC m
(ES) D2MAC
(EN) D30 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D30 m
(ES) D30
(EN) D60 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D60 m
(ES) D60
(EN) DA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. data-aided synchronization
(CA) DA [sigla]; sincronització assistida per dades f
(ES) DA [sigla]; sincronización asistida por datos
(EN) DAB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DAB m
(ES) DAB
(EN) DAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. D/A converter; digital to analog converter
(CA) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analògic m
(ES) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analógico
(EN) dacite [Ciències de la Terra]
(CA) dacita f
(ES) dacita
(FR) dacite
Roca ígnia eruptiva que s'ha consolidat ràpidament i en superfície en dues etapes, per la qual cosa es troba en la seva estructura cristalls ben formats inclosos en una matriu vítria amorfa.
(EN) daily maximum flow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cabal màxim diari m
(ES) caudal máximo diario
(EN) daily mean electric load [Energies]
(CA) càrrega elèctrica mitjana diària f
(ES) carga eléctrica media diaria
(FR) charge électrique moyenne journalière
Valor que s'obté de dividir el consum mitjà diari d'electricitat d'una instal·lació fotovoltaica per la tensió nominal a què es fa el consum.
(EN) daily settlement [Economia i organització d'empreses]
(CA) daily settlement; liquidació diària f
(ES) liquidación diaria
(FR) règlement quotidien
(EN) daily trading limit [Economia i organització d'empreses]
(CA) daily trading limit; límit diari de contractació m
(ES) límite diario de contratación
(FR) limite de fluctuation quotidienne
(EN) daily wage [Economia i organització d'empreses]
sin. day's wages
(CA) jornal m
(ES) jornal
(FR) salaire journalier
(EN) dam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) presa f
(ES) presa
(EN) dam crest [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coronament de presa m
(ES) coronación de presa
(EN) dam up [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) empantanar v tr
(ES) embalsar