Llistat alfabètic

S'han trobat 1793 resultats.

(EN) d'Alembert's paradox [Física]
sin. hydrodynamic paradox
(CA) paradoxa de D'Alembert n f; paradoxa hidrodinàmica
(ES) paradoja de D'Alembert; paradoja hidrodinámica
(FR) paradoxe de D'Alembert; paradoxe hydrodynamique
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) d'Alembert's principle [Física]
(CA) principi de D'Alembert n m
(ES) principio de D'Alembert
(FR) principe de D'Alembert
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) d block [Enginyeria química]
(CA) bloc d
(ES) bloque d
Subdivisió de la taula periòdica dels elements que comprèn des del grup 3 fins al grup 12, formada pels elements en els quals l'últim electró ha estat col·locat en un orbital d.
Nota: Tots els elements del bloc d són metalls i es consideren elements de transició, si bé els elements del grup 12 de vegades es consideren elements representatius.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) D channel [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. delta channel
(CA) canal D; canal delta m
(ES) canal D; canal delta
(EN) D layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa D f
(ES) capa D
(FR) couche D
Capa de la ionosfera que s'estén des dels 70 km d'altitud fins a la capa E.
(EN) d quark [Física]
sin. down quark
(CA) quark d n m
(ES) quark abajo; quark d
(FR) quark d; quark down
d
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) D-AMPS [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. digital advanced mobile phone system
(CA) D-AMPS [sigla]; servei avançat de telefonia mòbil digital m
(ES) D-AMPS [sigla]; servicio avanzado de telefonía móvil digital
(EN) D/A converter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DAC [sigla]; digital to analog converter
(CA) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analògic m
(ES) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analógico
(EN) D10 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D10 m
(ES) D10
(EN) D2MAC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) D2MAC m
(ES) D2MAC
(EN) D30 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D30 m
(ES) D30
(EN) D60 [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) D60 m
(ES) D60
(EN) DA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. data-aided synchronization
(CA) DA [sigla]; sincronització assistida per dades f
(ES) DA [sigla]; sincronización asistida por datos
(EN) DAB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) DAB m
(ES) DAB
(EN) DAC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. D/A converter; digital to analog converter
(CA) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analògic m
(ES) CDA [sigla]; convertidor D/A; convertidor digital-analógico
(EN) dacite [Ciències de la Terra]
(CA) dacita f
(ES) dacita
(FR) dacite
Roca ígnia eruptiva que s'ha consolidat ràpidament i en superfície en dues etapes, per la qual cosa es troba en la seva estructura cristalls ben formats inclosos en una matriu vítria amorfa.
(EN) daily maximum flow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cabal màxim diari m
(ES) caudal máximo diario
(EN) daily mean electric load [Energies]
(CA) càrrega elèctrica mitjana diària f
(ES) carga eléctrica media diaria
(FR) charge électrique moyenne journalière
Valor que s'obté de dividir el consum mitjà diari d'electricitat d'una instal·lació fotovoltaica per la tensió nominal a què es fa el consum.
(EN) daily settlement [Economia i organització d'empreses]
(CA) daily settlement; liquidació diària f
(ES) liquidación diaria
(FR) règlement quotidien
(EN) daily trading limit [Economia i organització d'empreses]
(CA) daily trading limit; límit diari de contractació m
(ES) límite diario de contratación
(FR) limite de fluctuation quotidienne