Llistat alfabètic

S'han trobat 1793 resultats.

(EN) daily wage [Economia i organització d'empreses]
sin. day's wages
(CA) jornal m
(ES) jornal
(FR) salaire journalier
(EN) dalton [Física]
sin. atomic mass unit; unified atomic mass unit
(CA) dalton; unitat de massa atòmica; unitat de massa atòmica unificada n f
(ES) dalton; unidad de masa atómica; unidad de masa atómica unificada
(FR) dalton; unité de masse atomique; unité de masse atomique unifiée
Da [dalton]; u [unitat de massa atòmica unificada]
(EN) Dalton's law of partial pressures [Física]
(CA) llei de Dalton de les pressions parcials n f
(ES) ley de Dalton de las presiones parciales
(FR) loi de Dalton des pressions partielles
(EN) dam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) presa f
(ES) presa
(EN) dam crest [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coronament de presa m
(ES) coronación de presa
(EN) dam up [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) empantanar v tr
(ES) embalsar
(EN) damage [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) dany m
(ES) daño
(EN) damage [Economia i organització d'empreses]
(CA) dany m
(ES) daño
(FR) dommage
(EN) damage costs [Economia i organització d'empreses]
(CA) costos de perjudici m pl
(ES) costes de perjuicio
(FR) coûts de préjudice
(EN) damage theory [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) teoria del dany f
(ES) teoría del daño
(EN) damped frequency [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) freqüència amortida f
(ES) frecuencia amortiguada
(EN) damped harmonic oscillator [Física]
(CA) oscil·lador harmònic amortit n m
(ES) oscilador armónico amortiguado
(FR) oscillateur harmonique amorti
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) damper [Enginyeria mecànica]
sin. shock absorber
(CA) amortidor; esmorteïdor m
(ES) amortiguador
(FR) amortisseur
(EN) damping [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) amortiment m
(ES) amortiguación
(EN) damping [Física]
(CA) amortiment
(ES) amortiguamiento
(FR) amortissement
Reducció progressiva de l'amplitud d'oscil·lació d'un sistema.amortiment crític
(EN) damping [Enginyeria mecànica]
(CA) amortiment; esmorteïment m
(ES) amortiguamiento
(FR) amortissement
(EN) damping [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) amortiment m
(ES) amortiguamiento
(EN) damping factor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) coeficient d'esmorteïment m
(ES) factor de amortiguamiento
(EN) damping partition [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) partició d'amortiment f
(ES) partición de amortiguamiento
(EN) damping partition number [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) nombre de partició d'amortiment m
(ES) número de partición de amortiguamiento