Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) damping rate [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) coeficient d'amortiment m
(ES) coeficiente de amortiguamiento
(EN) damping ring [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) anell d'esmorteïment m
(ES) anillo de amortiguamiento
(EN) damsite [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) tancada f
(ES) cerrada
(EN) dancing sleeper [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. pumping sleeper
(CA) dansa de les travesses f
(ES) danza de las traviesas
(EN) DAO [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. computer-aided design
(CA) CAD [sigla]; DAO [sigla]; disseny assistit per ordinador m
(ES) CAD [sigla]; DAO [sigla]; diseño asistido por ordenador
(EN) Darcy law [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) llei de Darcy f
(ES) ley de Darcy
(EN) Darcy's law [Ciències de la Terra]
(CA) llei de Darcy f
(ES) ley de Darcy
(FR) loi de Darcy
(EN) Darcy's law [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) llei de Darcy
(ES) ley de Darcy
(EN) Darcy-Weisbach coefficient [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) coeficient de Darcy-Weisbach m
(ES) coeficiente de Darcy-Weisbach
(EN) Darcy-Weisbach equation [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) equació de Darcy-Weisbach f
(ES) ecuación de Darcy-Weisbach
(EN) dark current [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) corrent de foscor m
(ES) corriente de oscuridad
(EN) dark energy [Física]
(CA) energia fosca n f
(ES) energía oscura
(FR) énergie noire; énergie sombre
(EN) dark ground [Física]
(CA) camp fosc n m
(ES) campo oscuro
(FR) champ noir
Tècnica d'il·luminació que permet fer visibles, sobre un fons negre, mostres que són pràcticament transparents i que només alteren la fase de l'ona que les il·lumina, utilitzada en microscòpia.
(EN) dark matter [Física]
(CA) matèria fosca n f
(ES) materia oscura
(FR) matière noire; matière sombre
(EN) dark mirror [Energies]
(CA) mirall fosc m
(ES) espejo negro
(FR) miroir noir
Forma de tàndem absorbidor-reflector en el qual l'absorbidor selectiu està situat damunt del reflector blanc.
(EN) dark night sky paradox [Ciències de la Terra]
sin. Olber's paradox
(CA) paradoxa d'Olbers
(ES) paradoja de Olbers
(EN) dark optical fiber [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) fibra òptica fosca f
(ES) fibra óptica oscura
(EN) dark photochemistry [Enginyeria química]
(CA) fotoquímica fosca f
(ES) fotoquímica oscura
Nota: La IUPAC desaconsella l'ús d'aquest terme.
(EN) Darlington circuit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) circuit de Darlington m
(ES) circuito de Darlington
(EN) darmstadtium [Enginyeria química]
(CA) darmstadti
(ES) darmstatio
Ds
Element del grup 10, del període 7 i del bloc d de la taula periòdica dels elements, de nombre atòmic 110 i massa atòmica 281.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)