Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) data unit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) unitat de dades f
(ES) unidad de datos
(EN) data warehouse [Geomàtica]
(CA) dipòsit de dades m; gestor de dades
(ES) almacén de datos m; depósito de datos
(FR) centrale de données; dépôt de données; entrepôt de données m; entrepôt décisionnel
(IT) deposito dati
(EN) data-aided equalization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) equalització assistida per les dades f
(ES) ecualización asistida por datos
(EN) data-aided synchronization [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. DA [sigla]
(CA) DA [sigla]; sincronització assistida per dades f
(ES) DA [sigla]; sincronización asistida por datos
(EN) database [Economia i organització d'empreses]
sin. DB [sigla]
(CA) base de dades f; BD [sigla]
(ES) base de datos
(FR) base de données
(EN) database [Geomàtica]
sin. DB
(CA) base de dades f
(ES) base de datos f; BD
(FR) base de données f; BD
(IT) base di dati; database
Conjunt estructurat de fitxers entrellaçats en els quals les dades estan organitzades segons uns certs criteris a fi de permetre'n l'aprofitament.
(EN) database administrator [Economia i organització d'empreses]
sin. DBA [sigla]
(CA) ABD [sigla]; administrador -a de la base de dades m i f
(ES) administrador de la base de datos
(FR) administrateur de la base de données
Persona encarregada del control de l'organització sobre una base de dades a la qual tenen accés molts usuaris finals, i amb una gran varietat de programes d'aplicació. L'administrador de la base de dades utilitza instruccions especials i eines del sistema (com un llenguatge de definició de dades o LDD) per a definir, crear, redefinir i reestructurar la base de dades i implementar els controls d'integritat.
(EN) database administrator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. database manager
(CA) administrador de bases de dades / administradora de bases de dades m i f
(ES) administrador de bases de datos / administradora de bases de datos
(EN) database management system [Economia i organització d'empreses]
(CA) SGBD [sigla]; sistema de gestió de bases de dades m
(ES) sistema de gestión de bases de datos
(FR) système de gestion de bases de données
(EN) database management system [Geomàtica]
sin. database manager; DBMS; DBMS engine
(CA) sistema de gestió de base de dades m
(ES) SGBD; sistema de gestión de bases de datos m
(FR) moteur SGBD; SGBD; système de gestion de base de données m
(IT) DBMS
Sistema material i informàtic la funció del qual és assegurar la gestió automàtica d'una base de dades i permetre la creació, la modificació, la utilització i la protecció de les dades.
(EN) database manager [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. database administrator
(CA) administrador de bases de dades / administradora de bases de dades m i f
(ES) administrador de bases de datos / administradora de bases de datos
(EN) database manager [Geomàtica]
sin. database management system; DBMS; DBMS engine
(CA) sistema de gestió de base de dades m
(ES) SGBD; sistema de gestión de bases de datos m
(FR) moteur SGBD; SGBD; système de gestion de base de données m
(IT) DBMS
Sistema material i informàtic la funció del qual és assegurar la gestió automàtica d'una base de dades i permetre la creació, la modificació, la utilització i la protecció de les dades.
(EN) database structure [Geomàtica]
sin. data schema; data structure
(CA) estructura de dades f
(ES) estructura de datos f
(FR) structure de base de données; structure de données f
(IT) struttura di dati
Manera de disposar les dades en una base de dades i d'organitzar els enllaços que permetran recuperar-les.
(EN) datagram [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) datagrama m
(ES) datagrama
(EN) dataphone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) datàfon m
(ES) datáfono
(EN) date of delivery [Economia i organització d'empreses]
sin. delivery date
(CA) data de lliurament f
(ES) fecha de entrega
(FR) date de livraison
(EN) date of maturity [Economia i organització d'empreses]
(CA) data de venciment f
(ES) decha de vencimiento
(FR) date d'échéance
(EN) datum [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) datum [en] m
(ES) datum [en]
(EN) datum [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) dada f
(ES) dato
(FR) donnée
Nota: El plural de l'anglès "datum" és "data".
Nota: Generalment el terme s'utilitza en plural.
(EN) datum [Geomàtica]
sin. geodetic datum; geodetic reference system; geodetic system
(CA) sistema de referència geodèsica m
(ES) sistema de referencia geodésico m; sistema geodésico de referencia
(FR) système de référence géodésique m; système géodésique
(IT) sistema di riferimento geodetico
Sistema de referència constituït pel conjunt de convencions que permeten expressar de forma unívoca la posició de qualsevol punt en la superfície terrestre.