Llistat alfabètic

S'han trobat 1789 resultats.

(EN) dual-slope integrating ADC [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. dual-slope A/D converter
(CA) convertidor A/D de doble rampa; convertidor analògic-digital de doble rampa m
(ES) convertidor A/D de doble rampa; convertidor analógico-digital de doble rampa
(EN) dual-slope method [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) mètode de doble rampa m
(ES) método de doble rampa
(EN) duality [Matemàtiques i estadística]
(CA) dualitat f
(ES) dualidad
(FR) dualité
(EN) duality principle [Matemàtiques i estadística]
(CA) principi de dualitat m
(ES) principio de dualidad
(FR) principe de dualité
(EN) dubbing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) sonorització f
(ES) sonorización
(EN) duckbill weir [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) vessador de bec d'ànec m; vessador de cremallera
(ES) vertedero de cremallera; vertedero de pico de pato
(EN) ductile [Enginyeria mecànica]
(CA) dúctil adj
(ES) dúctil
(FR) ductile
(EN) ductile failure [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ruptura dúctil f
(ES) rotura dúctil
(EN) ductility [Enginyeria mecànica]
(CA) ductilitat f
(ES) ductilidad
(FR) ductilité
(EN) ductility [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) ductilitat f
(ES) ductilidad
(EN) ductility [Física]
(CA) ductilitat n f
(ES) ductilidad
(FR) ductilité
(EN) ductility [Enginyeria industrial:Enginyeria de materials]
(CA) ductilitat
(ES) ductilidad
(EN) duction [Ciències de la visió]
(CA) ducció f
(ES) ducción
(EN) due date [Economia i organització d'empreses]
(CA) venciment m
(ES) vencimiento
(FR) échéance
(EN) duill fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra mat f
(ES) fibra mate
(FR) fibre mate
(DE) mattierte Faser
Fibra química que s'obté d'un polímer natural o sintètic al qual s'han afegit pigments que li treuen la brillantor.
(EN) Dulong and Petit's law [Física]
sin. Dulong-Petit law
(CA) llei de Dulong i Petit n f; llei de Dulong-Petit
(ES) ley de Dulong y Petit; ley de Dulong-Petit
(FR) loi de Dulong et Petit; loi de Dulong-Petit
(EN) Dulong-Petit law [Física]
sin. Dulong and Petit's law
(CA) llei de Dulong i Petit n f; llei de Dulong-Petit
(ES) ley de Dulong y Petit; ley de Dulong-Petit
(FR) loi de Dulong et Petit; loi de Dulong-Petit
(EN) dummy variable [Economia i organització d'empreses]
sin. fictitious variable
(CA) variable fictícia f
(ES) variable ficticia
(FR) variable fictive
(EN) dump [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) abocament m
(ES) vertido
(EN) dumped rockfill [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escullera vessada f
(ES) escollera vertida