Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) décalage horaire [Enginyeria aeronàutica:Medicina]
sin. jet-lag
(CA) jet lag; transtorn d'horari
(ES) jet lag
(EN) jet lag
Trastorn psíquic i físic que pateix una persona després d'un viatge aeri llarg a causa de les diferències horàries entre el lloc d'origen i el d'arribada. [Font de la definició: http://www.termcat.cat/ca/Neoloteca/]
Nota: el terme preferent és 'transtorn d'horari'.
(FR) décalage vers le rouge [Física]
(CA) decalatge; decalatge cap al roig; desplaçament cap al roig n m
(ES) desplazamiento al rojo
(EN) redshift
(FR) décalage vers le rouge cosmologique [Física]
(CA) desplaçament cap al roig cosmològic n m
(ES) desplazamiento al rojo cosmológico
(EN) cosmological redshift
(FR) décalcification [Ciències de la Terra]
(CA) descalcificació f
(ES) descalcificación
(EN) decalcification
Eliminació, en el sòl, del calci present en el complex d'adsorció.
(FR) décapage [Ciències de la visió]
(CA) decapatge m
(ES) decapado
(EN) pickling
Nota: Es refereix a un dels processos de tractament dels metalls per a muntures.
(FR) décarbonatation [Ciències de la Terra]
(CA) descarbonatació f
(ES) descarbonatación
(EN) descarbonatation
Acció de descabonatar o de descarbonatar-se.
(FR) décélération [Física]
(CA) desacceleració n f; desceleració
(ES) desaceleración
(EN) deceleration
(FR) décentralisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) descentralització f
(ES) descentralización
(EN) decentralisation
(FR) décentralisation fiscale [Economia i organització d'empreses]
(CA) descentralització impositiva f
(ES) descentralización impositiva
(EN) fiscal decentralisation
(FR) décentralisation productive [Economia i organització d'empreses]
(CA) descentralització productiva f
(ES) descentralización productiva
(EN) decentralisation of production
(FR) décharge [Física]
sin. décharge électrique
(CA) descàrrega; descàrrega elèctrica n f
(ES) descarga; descarga eléctrica
(EN) discharge; electrical discharge
(FR) décharge [Economia i organització d'empreses]
(CA) abocador de residus m
(ES) vertedero de residuos
(EN) waste disposal site
Instal·lació de disposició del rebuig de residus que s'utilitza per a dipositar-los controladament a la superfície o sota terra.
(FR) décharge contrôlle [Economia i organització d'empreses]
(CA) dipòsit controlat de residus m
(ES) déposito controlado de residuos
(EN) controlled waste disposal facility
(FR) décharge disruptive [Física]
(CA) descàrrega disruptiva n f; disrupció
(ES) descarga disruptiva
(EN) disruptive discharge
(FR) décharge électrique [Física]
sin. décharge
(CA) descàrrega; descàrrega elèctrica n f
(ES) descarga; descarga eléctrica
(EN) discharge; electrical discharge
(FR) décharge électrique [Física]
(CA) descàrrega; descàrrega elèctrica n f
(ES) descarga eléctrica
(EN) electrical discharge
(FR) décharge électrique [Energies]
(CA) descàrrega elèctrica f
(ES) descarga eléctrica
(EN) electric discharge
Transferència de la càrrega elèctrica d'un acumulador elèctric al circuit de consum com a conseqüència de la conversió de l'energia química acumulada en energia elèctrica.
(FR) décharge en retour [Ciències de la Terra]
(CA) descàrrega de retorn m
(ES) descarga de retorno
(EN) return stroke
Descàrrega elèctrica intensa i molt lluminosa que segueix a la descàrrega de guia en un sentit invers dins el canal establert per aquesta descàrrega.
(FR) décharge par effet corona [Física]
sin. effluve
(CA) descàrrega en corona n f
(ES) descarga en corona
(EN) corona discharge
(FR) décharge thermique [Energies]
(CA) descàrrega tèrmica f
(ES) descarga térmica
(EN) thermal discharge
Transferència de la calor acumulada en un sistema d'emmagatzematge tèrmic al punt d'ús.