Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) dynamique des fluides [Física]
(CA) dinàmica de fluids n f
(ES) dinámica de fluidos
(EN) fluid dynamics
(FR) dynamique des systèmes [Economia i organització d'empreses]
(CA) dinàmica de sistemes f
(ES) dinámica de sistemas
(EN) system dynamics
(FR) dynamique du sol [Ciències de la Terra]
(CA) dinàmica del sòl f
(ES) dinámica del suelo
(EN) soil dynamics
(FR) dynamisation territoriale [Economia i organització d'empreses]
(CA) dinamització territorial f
(ES) dinamización territorial
(FR) dynamo [Física]
(CA) dinamo n f
(ES) dinamo; dínamo
(EN) dynamo
(FR) dynamomètre [Física]
(CA) dinamòmetre n m
(ES) dinamómetro
(EN) dynamometer; spring scale
(FR) dyne [Física]
(CA) dina n f
(ES) dina
(EN) dyne
dyn
(FR) dynode [Física]
(CA) dínode n m
(ES) dínodo
(EN) dynode
(FR) dys- [Ciències de la Terra]
(CA) dis- prefix
(ES) dis-
(EN) dys-
Prefix grec que significa 'difícil', 'mal'.
(FR) dystr- [Ciències de la Terra]
(CA) distr- pref
(ES) distr-
(EN) dystr-
(FR) dystrique [Ciències de la Terra]
(CA) dístric -a adj
(ES) dístrico
(EN) dystric
(FR) dystrophique [Ciències de la Terra]
(CA) distròfic -a adj
(ES) distrófico
(EN) dystrophic
Dit de la substància o el medi nutritiu que presenta deficiències o anomalies.