Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) décision stratégique [Economia i organització d'empreses]
(CA) decisió estratègica f
(ES) decisión estratégica
(EN) strategic decision
(FR) décision tactique [Economia i organització d'empreses]
(CA) decisió tàctica f
(ES) decisión táctica
(EN) tactical decision
(FR) déclarant [Economia i organització d'empreses]
(CA) declarant m i f
(ES) declarante
(EN) affirmant; deponent
(FR) déclaration [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) declaració f
(ES) declaración
(EN) declaration
Definició de cadascun dels elements, i dels seus atributs, que s'utilitzaran en l'execució d'un programa.
(FR) déclaration d'impact sur l'environnement [Economia i organització d'empreses]
(CA) declaració d'impacte ambiental f
(ES) declaración de impacto ambiental
(EN) environmental impact declaration
(FR) déclin [Economia i organització d'empreses]
(CA) declivi m
(ES) declive
(EN) decline
(FR) déclin [Energies]
sin. coucher
(CA) ocàs m
(ES) ocaso
(EN) setting; sunset
Posta d'un astre, especialment del sol.
(FR) déclinaison [Física]
(CA) declinació n f
(ES) declinación
(EN) declination
(FR) déclinaison magnétique f [Geomàtica]
sin.  déclinaison
(CA) declinació magnètica f
(ES) declinación magnética f
(EN) declination; magnetic declination; magnetic variation
(IT) declinazione magnetica
Angle format per la línia de direcció del nord magnètic de l'agulla imantada d'una brúixola i la línia del nord geogràfic.
(FR) déclinaison magnétique [Física]
(CA) declinació magnètica n f
(ES) declinación magnética
(EN) magnetic declination
(FR) déclinaison solaire [Energies]
(CA) declinació solar f
(ES) declinación solar
(EN) solar declination
Angle que forma al migdia la radiació directa del sol incident en un punt i el pla de l'equador.
Nota: Varia al llarg de l'any entre +23° 27', al solstici d'estiu i -23° 27', al solstici d'hivern.
(FR) déclivité de la piste [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. pente de la piste
(CA) pendent de pista m
(ES) inclinación de la pista; pendiente de pista
(EN) runway gradient; runway slope
(FR) décodeur Internet [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) descodificador d'Internet m
(ES) descodificador de Internet
(EN) Internet box
(FR) décollage [Economia i organització d'empreses]
(CA) enlairament m; envol
(ES) despegue
(EN) take-off
(FR) décolonisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) descolonització f; procés de descolonització
(ES) descolonización; proceso de descolonización
(EN) decolonisation; decolonisation process
(FR) décomposition [Ciències de la Terra]
(CA) descomposició f
(ES) descomposición
(EN) discomposition
Procés pel qual una molècula d'una substància composta es trenca en unes altres de més simples i, de vegades, arriba fins i tot als àtoms components.
(FR) décomposition [Matemàtiques i estadística]
(CA) descomposició f
(ES) descomposición
(EN) decomposition
(FR) décondenser [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) desempaquetar v tr
(ES) desempaquetar
(EN) unpack, to
Reconvertir un paquet en el conjunt de dades que el componen.
(FR) découvert autorisé [Economia i organització d'empreses]
(CA) sobregir m
(ES) sobregiro
(EN) overdraft
(FR) découvert sur le compte courant [Economia i organització d'empreses]
(CA) descobert en compte corrent m
(ES) descubierto en cuenta corriente
(EN) overdrawn