Llistat alfabètic

S'han trobat 912 resultats.

(FR) décrément [Matemàtiques i estadística]
(CA) decrement m
(ES) decremento
(EN) decrement
(FR) décrément logarithmique [Física]
(CA) decrement logarítmic n m
(ES) decremento logarítmico
(EN) logarithmic decrement
(FR) décret législatif [Economia i organització d'empreses]
(CA) decret legislatiu m
(ES) decreto legislativo
(EN) order in council
(FR) décret loi [Economia i organització d'empreses]
(CA) decret llei m
(ES) decreto ley
(EN) decree law
(FR) décrochage [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) entrada en pèrdua f
(ES) entrada en pérdida
(EN) stall
(FR) décrochage [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(CA) pèrdua f
(ES) pérdida aerodinámica
(EN) stall
(FR) déductif -ive [Matemàtiques i estadística]
(CA) deductiu -iva adj
(ES) deductivo
(EN) deductive
(FR) déduction [Matemàtiques i estadística]
(CA) deducció f
(ES) deducción
(EN) deduction
(FR) déduction [Economia i organització d'empreses]
(CA) deducció f
(ES) deducción
(EN) deduction
(FR) défaillance [Economia i organització d'empreses]
(CA) fallada f
(ES) fallo del sector público
(EN) failure
(FR) défaut [Economia i organització d'empreses]
(CA) defecte m
(ES) defecto
(EN) defect
(FR) défaut cristallin [Física]
(CA) defecte cristal·lí n m
(ES) defecto cristalino
(EN) crystal defect
(FR) défaut croisé [Economia i organització d'empreses]
(CA) cross-default; incompliment encreuat m
(ES) cross-default; incumplimiento cruzado
(EN) cross-default
(FR) défaut de Frenkel [Física]
(CA) defecte de Frenkel n m
(ES) defecto de Frenkel
(EN) Frenkel defect
(FR) défaut de masse [Física]
(CA) defecte màssic n m
(ES) defecto de masa
(EN) mass defect
(FR) défaut de Schottky [Física]
sin. lacune
(CA) defecte de Schottky; vacant n f; vacant cristal·lina
(ES) defecto de Schottky; vacante
(EN) Schottky defect; vacancy
(FR) défaut sphérique [Matemàtiques i estadística]
(CA) defecte esfèric m
(ES) defecto esférico
(EN) spherical defect
(FR) déférent [Física]
(CA) cercle deferent n m; deferent
(ES) círculo deferente; deferente
(EN) deferent
Cercle principal, centrat aproximadament a la Terra, al llarg del qual es verifica el moviment de l'epicicle sobre el qual es desplaça un planeta, segons el model planetari geocèntric de Ptolemeu.
(FR) déficit [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit m
(ES) déficit
(EN) deficit
(FR) déficit budgétaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) dèficit pressupostari m
(ES) déficit presupuestario
(EN) budget deficit