Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) efecte d'espurnes múltiples m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) efecto de choques múltiples
(EN) multipactoring effect
(CA) efecte d'experiència [Economia i organització d'empreses]
sin. corba d'experiència f
(ES) efecto de experiencia
(EN) experience curve
(FR) courbe d'expérience
(CA) efecte d'expulsió m [Economia i organització d'empreses]
sin. efecte de desplaçament
(ES) efecto de expulsión
(EN) crowding-out effect
(FR) effet de déplacement
(CA) efecte d'hivernacle m [Ciències de la Terra]
(ES) efecto de invernadero; efecto invernadero
(EN) greenhouse effect
(FR) effet de serre
Fenomen que consisteix en l'escalfament de l'atmosfera a causa de la seva transparència a la radiació solar i absorció de la radiació terrestre.
(CA) efecte d'hivernacle m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) efecto invernadero
(CA) efecte d'hivernacle m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto invernadero
(EN) greenhouse effect
(CA) efecte d'hivernacle m [Energies]
(ES) efecto de invernadero
(EN) greenhouse effect
(FR) effet de serre
Fenomen que consisteix en l'escalfament que es produeix quan la radiació solar penetra dins d'un espai tancat a través d'un tancament transparent o translúcid a aquesta radiació però opac a la radiació tèrmica generada a l'interior, de longitud d'ona més llarga.
(CA) efecte d'hivernacle n m [Física]
(ES) efecto invernadero
(EN) greenhouse effect
(FR) effet de serre
(CA) efecte d'impacte m [Economia i organització d'empreses]
(ES) efecto de impacto
(EN) impact effect
(FR) effet impact
(CA) efecte d'obertura m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto de apertura
(EN) aperture effect
(CA) efecte de Barkhausen n m [Física]
(ES) efecto Barkhausen
(EN) Barkhausen effect
(FR) effet Barkhausen
(CA) efecte de bresca m [Energies]
(ES) efecto de panal de miel
(EN) honeycomb effect
(FR) effet de nid d'abeille
Fenomen que consisteix en la reducció o l'eliminació del moviment de convecció dins d'una cambra d'aire o entre la coberta i l'absorbidor d'un captador solar i en la reducció o l'eliminació de la reemissió de radiació infraroja quan s'hi disposa una bresca.
(CA) efecte de camp de vora m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) efecto de fin de campo
(EN) end field effect
(CA) efecte de càrrega m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) efecto de carga
(EN) load effect; loading effect
(CA) efecte de corona m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) efecto de corona
(EN) crown corrosion
(CA) efecte de demostració m [Economia i organització d'empreses]
(ES) efecto de demostración
(EN) demonstration effect
(FR) effet de démonstration
(CA) efecte de desplaçament [Economia i organització d'empreses]
sin. efecte d'expulsió m
(ES) efecto de expulsión
(EN) crowding-out effect
(FR) effet de déplacement
(CA) efecte de filtre intern m [Enginyeria química]
(ES) efecto de filtro interno
(EN) inner filter effect
(CA) efecte de Hawthorne m [Economia i organització d'empreses]
(ES) efecto de Hawthorne
(EN) Hawthorne effect
(FR) effet Hawthorne
(CA) efecte de Kell m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de Kell
(EN) Kell factor