Llistat alfabètic

S'han trobat 3116 resultats.

(CA) externalitats tecnològiques f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) externalidades tecnológicas
(EN) technological externalities
(FR) externalités technologique
(CA) externalització f [Economia i organització d'empreses]
(ES) externalización
(EN) externalisation
(FR) externalisation
(CA) exterplex m [Enginyeria química]
(ES) exterplejo
(EN) exterplex
(CA) extinció [Energies]
sin. atenuació f
(ES) atenuación; extinción
(EN) attenuation; extinction
(FR) atténuation; extinction
Fenomen de reducció del flux de la radiació solar a causa de l'absorció i la dispersió que experimenta la radiació en travessar un medi.
(CA) extinció f [Enginyeria química]
sin. absorbància; densitat òptica
(ES) absorbancia; densidad óptica; extinción
(EN) absorbance; extinction; optical density
Nota: La IUPAC no recomana l'ús dels termes densitat òptica i extinció.
(CA) extinció f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) extinción
(CA) extirpació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extirpación
(IT) estirpazione
(CA) extracció f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) extracción
(CA) extracció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extracción
Acció de treure d'una posició fixa per tracció, per succió, etc. "Extracció de mostres, extracció de provetes testimoni."
(CA) extracció f [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) extracción
(EN) extraction
(CA) extracció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extracción
(EN) extraction
(CA) extracció de característiques f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) extracción de características
(EN) feature selection
(CA) extracció per bomba de buit f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. extracció per rentatge
(ES) extracción por bomba de vacío; extracción por lavado
(EN) vacuum extraction
(CA) extracció per rentatge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. extracció per bomba de buit f
(ES) extracción por bomba de vacío; extracción por lavado
(EN) vacuum extraction
(CA) extracció selectiva de gasos f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extracción selectiva de gases
(CA) extractant [Enginyeria química]
sin. agent extractant
(ES) agente extractante; extractante
(EN) extractant; extracting agent
Dissolvent utilitzat en una extracció per a extreure un solut d'una mescla.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(CA) extracte de saturació m [Ciències de la Terra]
(ES) extracto de saturación
(EN) saturation extract
(FR) extrait de saturation
(CA) extracte de sòl m [Ciències de la Terra]
(ES) extracto de suelo
(EN) soil extract
(FR) extrait de sol
(CA) extradós m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extradós
(EN) extrados
(CA) extradós m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) extradós; trasdós