Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) economia f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía
(EN) economics
(FR) économie
(CA) economia ambiental f [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
sin. economia ecològica
(ES) economía ambiental; economía ecológica
(EN) environmentale economics
(FR) économie environnementale
(CA) economia clàssica f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía clásica
(EN) classical economics
(FR) économie classique
(CA) economia de districte f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía de distrito
(EN) district economics; local economics
(FR) économie de district
(CA) economia de l'educació f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía de la educación
(EN) education economy
(FR) économie de l'éducation
(CA) economia de la salut f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía de la salud
(EN) health economics
(FR) économie de la santé
(CA) economia de lliure empresa [Economia i organització d'empreses]
sin. economia de mercat f
(ES) economía de mercado
(EN) free market economics
(FR) économie de libre marché
(CA) economia de mercat f [Economia i organització d'empreses]
sin. economia de lliure empresa
(ES) economía de mercado
(EN) free market economics
(FR) économie de libre marché
(CA) economia de moviments f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía de movimientos
(EN) motion economics
(FR) économie de mouvements
(CA) economia del benestar f [Economia i organització d'empreses]
sin. teoria del benestar econòmic
(ES) teoría del bienestar económico
(EN) welfare economics
(FR) économie de bien-être
(CA) economia del cantó de l'oferta f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía del lado de la oferta
(EN) supply-side economics
(FR) économie de l'offre
(CA) economia ecològica [Desenvolupament humà i sostenible] [Economia i organització d'empreses]
sin. economia ambiental f
(ES) economía ambiental; economía ecológica
(EN) environmentale economics
(FR) économie environnementale
(CA) economia ecològica [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. bioeconomia
(EN) bioeconomy
(CA) economia espacial f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía espacial
(EN) spatial economics
(FR) économie de l'espace
(CA) economia financera f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía financiera
(EN) financial economics
(CA) economia industrial f [Economia i organització d'empreses]
sin. organització industrial
(ES) economía industrial; organización industrial
(EN) industrial economics; industrial organisation
(FR) économie industrielle
(CA) economia informal [Economia i organització d'empreses]
sin. economia oculta; economia submergida f
(ES) economía informal; economía oculta; economía sumergida
(EN) black economy; hidden economy; informal sector; underground economy
(FR) économie souterraine
(CA) economia integrada f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía integrada
(EN) integrated economy
(FR) économie intégrée
(CA) economia keynesiana f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía keynesiana
(EN) Keynesian economics
(FR) économie keynésienne
(CA) economia marxista f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economía marxista
(EN) Marxist economics
(FR) économie marxiste