Llistat alfabètic

S'han trobat 3117 resultats.

(CA) economies d'imitació f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías de imitación
(EN) economies of imitation
(FR) économies d'imitation
(CA) economies d'integració f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías de integración
(EN) economies of integration
(FR) économies d'intégration
(CA) economies d'urbanització f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías de urbanización
(EN) economies of urbanisation
(FR) économies d'urbanisation
(CA) economies de firma f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías de firma
(EN) economies of brand
(FR) économies de firme
(CA) economies de gamma [Economia i organització d'empreses]
sin. economies d'envergadura f pl
(ES) economías de envergadura; economías de gama
(EN) economies of range
(FR) économies de gamme
(CA) economies de localització f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías de localización
(EN) economies of location; locational economies
(FR) économies de localisation
(CA) economies de proximitat f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías de proximidad
(EN) economies of prosimity
(FR) économies de proximité
(CA) economies externes [Economia i organització d'empreses]
sin. efectes externs; externalitats f pl; externalitats econòmiques
(ES) economías externas; efectos externos; externalidades
(EN) external economies; external effects; externalities
(FR) économies externes
(CA) economies interestabliments f pl [Economia i organització d'empreses]
(ES) economías interestablecimientos
(EN) inter-establishment economies
(FR) économies inter-établissements
(CA) economies intraestabliments [Economia i organització d'empreses]
sin. economies d'establiment f pl
(ES) economías de establecimientos; economías intraestablecimientos
(EN) economies of establishment
(FR) économies d'établissement
(CA) economista m i f [Economia i organització d'empreses]
(ES) economista
(EN) economist
(FR) économiste
(CA) ecoproducte [Economia i organització d'empreses]
sin. producte ecològic m
(ES) ecoproducto; producto ecológico
(EN) ecologically friendly product; ecoproduct; green product
(FR) produit écologique
(CA) ecoresponsabilitat [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) responsibility
(CA) ecoresponsable [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) responsible
(CA) ecos paràsits m pl [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) ecos parásitos
(EN) clutter
(CA) ecosistema m [Ciències de la Terra]
(ES) ecosistema
(EN) ecosystem
(FR) écosystème
Unitat funcional constituïda per un biòtop i els organismes que hi habiten.
(CA) ecosistema m [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) ecosistema
(CA) ecosistema m [Economia i organització d'empreses]
(ES) ecosistema
(EN) ecosystem
(FR) écosystème
(CA) ecosistema forestal [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) forest ecosystem; forested ecosystem; woodland ecosystem
(CA) ecosistèmic -a [Desenvolupament humà i sostenible]
(EN) ecosystem-based; ecosystemic