Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) E [Energies]
sin. electromotive force; EMF [sigla]
(CA) E f; FEM [sigla]; força electromotriu
(ES) E; FEM [sigla]; fuerza electromotriz
(FR) E; FEM [sigla]; force électromotrice
Causa capaç de mantenir una diferència de potencial elèctric entre dos punts d'un circuit obert o de mantenir un corrent elèctric en un circuit tancat.
(EN) E [Física]
sin. exa-
(CA) exa- pfx
(ES) exa-
(FR) exa-
(EN) E layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa E f
(ES) capa E
(FR) couche E
Capa de la ionosfera que se situa entorn dels 110 km d'altitud, dins la qual es presenten un o més màxims de la densitat d'electrons.
(EN) E layer [Física]
sin. Kennelly-Heaviside layer
(CA) capa de Kennelly-Heaviside n f; capa E
(ES) capa de Kennelly-Heaviside; capa E
(FR) couche de Kennelly-Heaviside; couche E
Capa de la ionosfera, situada entre els 90 i els 150 km d'altura, que reflecteix les ones de ràdio de freqüència mitjana.
(EN) e-business [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) negoci electrònic m
(ES) negocio electrónico
(EN) e-business [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic business
(CA) negoci electrònic m
(ES) negocio electrónico
(EN) e-commerce [Economia i organització d'empreses]
sin. electronic commerce
(CA) comerç electrònic m
(ES) comercio electrónico
(FR) commerce électronique
Activitat d'intercanvi (compra i venda) de mercaderies que desenvolupa el comerciant virtual interactuant amb el comprador a través de mitjans telemàtics de comunicació, com ara les pàgines WWW d'Internet.
(EN) e-commerce [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic commerce
(CA) comerç electrònic m
(ES) comercio electrónico
(EN) e-learning [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) aprenentatge en línia m
(ES) aprendizaje en línea
(EN) e-mail [Economia i organització d'empreses]
sin. electronic mail
(CA) correu electrònic m
(ES) correo electrónico
(FR) courrier électronique
(EN) e-mail [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic mail; electronic mail message
(CA) correu electrònic m; missatge electrònic
(ES) correo electrónico; mensaje electrónico
(FR) courrier électronique
Nota: Es refereix al missatge rebut o enviat mitjançant un programa de correu electrònic.
(EN) e-mail address [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic mail address
(CA) a/e; adreça electrònica f
(ES) dirección de correo electrónico
(EN) e-mail server [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. mail server
(CA) servidor de correu electrònic m
(ES) servidor de correo
(EN) E-plane filter [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) filtre de pla E m
(ES) filtro de plano E
(EN) E-plane tee [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) T de pla E f
(ES) T de plano E
(EN) e-text [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic text
(CA) text electrònic m
(ES) e-text
(EN) e-waste [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. electronic waste
(CA) residu electrònic
(EN) e-zine [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. electronic magazine
(CA) revista electrònica f
(ES) revista electrónica
(EN) E1 [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) E1 m
(ES) E1
(EN) EAI [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) EAI f
(ES) EAI