Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) ealrly retirement [Economia i organització d'empreses]
(CA) jubilació anticipada f
(ES) jubilación anticipada
(FR) retraite anticipée
(EN) ear's dynamic range [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marge dinàmic de l'oïda m
(ES) margen dinámico del oído
(EN) Early Bird [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) Early Bird m
(ES) Early Bird
(EN) Early effect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) efecte Early m
(ES) efecto Early
(EN) Early voltage [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) tensió Early f
(ES) tensión Early
(EN) earnings [Economia i organització d'empreses]
sin. income
(CA) renda f
(ES) renta
(FR) revenu
(EN) earnings [Economia i organització d'empreses]
sin. output; return; yield
(CA) rendiment m
(ES) rendimiento
(FR) rendement
(EN) earnings per share [Economia i organització d'empreses]
sin. EPS [sigla]
(CA) benefici per acció m
(ES) beneficio por acción; BPA [sigla]
(FR) bénéfice par action
Xifra que s'obté de dividir, en un determinat exercici, el benefici net d'una societat, després del pagament d'impostos, pel nombre d'accions en circulació.
(EN) earth [Ciències de la Terra]
(CA) terra f
(ES) tierra
(FR) terre
(EN) Earth [Física]
(CA) Terra n f
(ES) Tierra
(FR) Terre
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Earth current [Física]
sin. ground current; telluric current
(CA) corrent tel·lúric n m
(ES) corriente telúrica
(FR) courant tellurique
Corrent elèctric natural espontani que es propaga per les capes superficials de la Terra.
(EN) earth dam [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) presa de terra f
(ES) presa de tierra
(EN) Earth exploration satellite service [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) servei d'exploració terrestre per satèl·lit m
(ES) servicio de exploración terrestre per satélite
(EN) earth grounding [Física]
sin. earthing; grounding
(CA) connexió a terra n f; presa de terra
(ES) conexión a tierra; toma de tierra
(FR) mise à la terre
Unió d'un conductor amb la terra, la qual actua com un conductor de dimensions molt més grans que les dels conductors de laboratori.
(EN) earth pressure at rest [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) empenta en repòs f
(ES) empuje en reposo
(EN) earth return [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) retorn per terra m
(ES) retorno por tierra
(EN) Earth's atmosphere [Física]
sin. atmosphere; terrestrial atmosphere
(CA) atmosfera; atmosfera terrestre
(ES) atmosfera; atmósfera; atmosfera terrestre; atmósfera terrestre
(FR) atmosphère; atmosphère terrestre
Capa gasosa que envolta la Terra per efecte de l'atracció gravitatòria.
(EN) Earth's core [Física]
(CA) nucli terrestre n m
(ES) núcleo terrestre
(FR) noyau terrestre
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) Earth's crust [Física]
(CA) crosta terrestre; escorça terrestre n f
(ES) corteza terrestre
(FR) croûte terrestre; écorce terrestre
Part sòlida i més superficial de la Terra, limitada inferiorment per la discontinuïtat de Mohorovičić.
(EN) Earth's energy budget [Física]
(CA) balanç energètic de la Terra n m
(ES) balance energético de la Tierra
(FR) bilan énergétique de la Terre
Relació existent entre la radiació solar que arriba a l'atmosfera terrestre, una part de la qual és absorbida i una part és reflectida per la Terra, i la que emet el planeta en funció de la seva temperatura, calculada durant un període llarg.