Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) Earth's gravity field [Física]
(CA) camp de gravetat terrestre n m
(ES) campo gravitatorio terrestre
(FR) champ de pesanteur terrestre; champ gravitationnel terrestre
Camp que permet descriure la força exercida per la Terra sobre els cossos situats en repòs sobre la superfície terrestre, que inclou la força gravitatòria i els efectes de la rotació de la Terra.
(EN) Earth's heat flow [Física]
sin. geothermal flow
(CA) flux geotèrmic n m
(ES) flujo geotérmico
(FR) flux géothermique
(EN) Earth's magnetic field [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. terrestrial magnetic field
(CA) camp magnètic terrestre m
(ES) campo magnético terrestre
(FR) champ magnétique terrestre
Camp magnètic natural que envolta la Terra. (Font: GDLC)
(EN) Earth's mantle [Física]
(CA) mantell terrestre n m
(ES) manto terrestre
(FR) manteau terrestre
(EN) earth segment [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) segment terrestre m
(ES) segmento terrestre
(EN) earth station [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) estació terrestre f
(ES) estación terrestre
(EN) earth surface radiation balance [Energies]
(CA) balanç de radiació de la superfície terrestre m
(ES) balance de radiación de la superficie terrestre
(FR) bilan radiatif de la surface terrestre
Balanç de radiació que expressa la diferència entre la radiació global absorbida pel sòl i la radiació emesa per la superfície terrestre.
(EN) Earth tide [Física]
(CA) marea terrestre n f
(ES) marea terrestre
(FR) marée terrestre
(EN) earth water [Ciències de la Terra]
(CA) aigua dura f
(ES) agua dura
(FR) eau dure
Denominació tècnica d'una aigua dolça quan conté en solució quantitats importants d'ions Ca(2+) o Mg(g+).
(EN) earth-friendly [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecofriendly; ecological; environment friendly; environmental; environmentally friendly; green
(CA) ecològic / ecològica
(EN) earthflow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. mudslide
(CA) colada de terra f
(ES) colada de tierra
(EN) earthing [Física]
sin. earth grounding; grounding
(CA) connexió a terra n f; presa de terra
(ES) conexión a tierra; toma de tierra
(FR) mise à la terre
Unió d'un conductor amb la terra, la qual actua com un conductor de dimensions molt més grans que les dels conductors de laboratori.
(EN) earthing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) terra m
(ES) tierra
(EN) earthing cable [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) fil de guarda m
(ES) cable de guarda
(EN) earthquake [Física]
sin. seism; seismic event
(CA) moviment sísmic; sisme; terratrèmol n m
(ES) movimiento sísmico; seísmo; sismo; terremoto
(FR) séisme; tremblement de terre
(EN) earthquake [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. seism
(CA) sisme; terratrèmol m
(ES) seísmo; sismo; terremoto
(EN) earthquake engineering [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) enginyeria sísmica
(ES) ingeniería sísmica
(EN) earthquake engineering [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) enginyeria sísmica f
(ES) ingeniería sísmica
(EN) earthquake focus [Física]
sin. hypocenter; hypocentre; seismic focus
(CA) focus sísmic; hipocentre n m
(ES) foco sísmico; hipocentro
(FR) foyer sismique; hypocentre
(EN) earthquake swarm [Física]
sin. seismic swarm
(CA) eixam de terratrèmols n m
(ES) enjambre de terremotos
(FR) essaim de séismes