Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) earthquake-resistant [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) sismoresistent
(ES) sismorresistente
(EN) earthwork [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) moviment de terres
(ES) movimiento de tierras
(EN) earthworks [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. mass haul
(CA) esplanació f
(ES) explanación
(EN) earthworks [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) obra de terra f
(ES) obra de tierra
(EN) EAS [sigla] [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
sin. equivalent airspeed
(CA) velocitat equivalent
(ES) EAS; velocidad equivalente
(FR) équivalent de vitesse
(EN) easement [Economia i organització d'empreses]
(CA) servitud f
(ES) servidumbre
(FR) servitude
(EN) east [Energies]
sin. orient
(CA) est m; llevant; orient
(ES) este; levante; oriente
(FR) est; levant; orient
Punt cardinal que assenyala una direcció que forma un angle de 90° amb la direcció nord i que indica el punt de l'horitzó per on surt el sol als equinoccis.
(EN) easthern slope [Ciències de la Terra]
sin. northen slope
(CA) obaga f
(ES) umbría
(FR) ubac
(EN) easting [Geomàtica]
(CA) abscissa f
(ES) abscisa f
(FR) abscisse f
(IT) ascissa
Coordenada rectangular d'un punt al llarg de l'eix la direcció del qual és igual a la dels paral·lels.
(EN) Eb/No ratio [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) relació Eb/No f
(ES) relación Eb/No
(EN) ebb [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) marea sortint; reflux m
(ES) reflujo m
(EN) Ebers-Moll model [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) model d'Ebers-Moll m
(ES) modelo de Ebers-Moll
(EN) Ebone [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. European backbone
(CA) xarxa troncal europea f
(ES) red troncal europea
(EN) ebullioscope [Enginyeria química]
(CA) ebullioscopi
(ES) ebulloscopio
(EN) ebullioscopic constant [Enginyeria química]
(CA) constant ebullioscòpica
(ES) constante ebulloscópica
Constant que relaciona l'ascens ebullioscòpic d'un dissolvent en una solució amb la molalitat del solut.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) ebullioscopic elevation [Enginyeria química]
sin. ebullioscopic increase
(CA) ascens ebullioscòpic; augment del punt d'ebullició; augment ebullioscòpic
(ES) ascenso ebulloscópico; aumento del punto de ebullición; aumento ebulloscópico; elevación del punto de ebullición
Augment del punt d'ebullició d'una solució respecte del punt d'ebullició del dissolvent pur.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) ebullioscopic increase [Enginyeria química]
sin. ebullioscopic elevation
(CA) ascens ebullioscòpic; augment del punt d'ebullició; augment ebullioscòpic
(ES) ascenso ebulloscópico; aumento del punto de ebullición; aumento ebulloscópico; elevación del punto de ebullición
Augment del punt d'ebullició d'una solució respecte del punt d'ebullició del dissolvent pur.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) ebullition [Física]
sin. boiling
(CA) ebullició n f
(ES) ebullición
(FR) ébullition
(EN) EC [Física]
sin. electron capture; inverse β decay
(CA) captura electrònica n f; CE; desintegració β inversa
(ES) captura electrónica; CE; desintegración β inversa
(FR) capture électronique; CE; désintégration β inverse
Desintegració radioactiva en què un nucli atòmic captura un electró de l'embolcall electrònic, el qual interacciona amb un protó, i es produeix un neutró, que roman al nucli, i un neutrí electrònic, que n'és expulsat.
(EN) ECC [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. multiport
(CA) multiport m
(ES) multipuerto