Llistat alfabètic

S'han trobat 1605 resultats.

(EN) eccentric [Enginyeria mecànica]
sin. cam
(CA) excèntrica f
(ES) excéntrica
(FR) excentrique
(EN) eccentric angle [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle excèntric m
(ES) ángulo excéntrico
(FR) angle excentrique
(EN) eccentric fixation [Ciències de la visió]
(CA) fixació excèntrica
(ES) fijación excéntrica
(EN) eccentricity [Matemàtiques i estadística]
(CA) excentricitat f
(ES) excentricidad
(FR) excentricité
(EN) eccentricity [Energies]
(CA) excentricitat f
(ES) excentricidad
(FR) excentricité
Distància del centre de sol a l'eix entorn del qual gira.
(EN) echo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) eco m
(ES) eco
(EN) echo [Física]
(CA) eco n m
(ES) eco
(FR) écho
(EN) echo canceller [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cancel·lador d'ecos m
(ES) cancelador de ecos
(EN) echo suppressor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) supressor d'ecos m
(ES) supresor de ecos
(EN) echosounder [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. fathometer
(CA) sonda acústica f
(ES) ecosonda
(EN) ECL [sigla] [Enginyeria química]
sin. electrochemiluminescence; electrogenerated chemiluminescence; electroluminescence
(CA) electroluminescència; electroquimioluminescència f; QLE [sigla]; quimioluminescència electrogenerada
(ES) electroluminiscencia; electroquimioluminiscencia; QLE [sigla]; quimioluminiscencia electrogenerada
(EN) ECL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. emitter coupled lògic
(CA) ECL [sigla]; lògica d'emissor acoblat f
(ES) ECL [sigla]; lógica de emisor acoplado
(EN) eclipse [Física]
(CA) eclipsi n m
(ES) eclipse
(FR) éclipse
(EN) eclipse year [Física]
(CA) any d'eclipsis; any draconític; any dracòntic
(ES) año de eclipse; año draconítico
(FR) année des éclipses; année draconitique
Any que té 365 dies civils, o bé 366 dies civils en el cas d'anys bixests.
(EN) ecliptic [Energies]
(CA) eclíptica f
(ES) eclíptica
(FR) écliptique
Cercle màxim de l'esfera celest definit pel moviment aparent del sol o pel moviment real de la terra entorn del sol.
(EN) ecliptic [Física]
(CA) eclíptica n f
(ES) eclíptica
(FR) écliptique
(EN) ecliptic axis [Energies]
(CA) eix de l'eclíptica m
(ES) eje de la eclíptica
(FR) axe de l'écliptique
Diàmetre de l'esfera celest perpendicular al pla de l'eclíptica.
(EN) ecliptic coordinate [Energies]
(CA) coordenada eclíptica f
(ES) coordenada eclíptica
(FR) coordonnée écliptique
Coordenada astronòmica que determina la posició d'un astre en relació amb el pla de l'eclíptica i l'eix perpendicular a aquest pla.
(EN) eco-adviser [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-advisor
(CA) assessor de desenvolupament sostenible / assessora de desenvolupament sostenible
(EN) eco-advisor [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-adviser
(CA) assessor de desenvolupament sostenible / assessora de desenvolupament sostenible