Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) eccentric [Enginyeria mecànica]
sin. cam
(CA) excèntrica f
(ES) excéntrica
(FR) excentrique
(EN) eccentric angle [Matemàtiques i estadística]
(CA) angle excèntric m
(ES) ángulo excéntrico
(FR) angle excentrique
(EN) eccentric fixation [Ciències de la visió]
(CA) fixació excèntrica
(ES) fijación excéntrica
(EN) eccentricity [Energies]
(CA) excentricitat f
(ES) excentricidad
(FR) excentricité
Distància del centre de sol a l'eix entorn del qual gira.
(EN) eccentricity [Matemàtiques i estadística]
(CA) excentricitat f
(ES) excentricidad
(FR) excentricité
(EN) ECD [sigla] [Enginyeria química]
sin. electron capture detector
(CA) detector de captura d'electrons; ECD [sigla]
(ES) detector de captura de electrones; ECD [sigla]
Detector selectiu que mesura la variació de la intensitat de corrent d'un feix d'electrons quan es posa en contacte amb espècies que tenen afinitat amb els electrons lliures, utilitzat en cromatografia de gasos.
Nota lingüística: La sigla ECD correspon a la denominació anglesa electron capture detector ('detector de captura d'electrons').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) echo [Física]
(CA) eco n m
(ES) eco
(FR) écho
(EN) echo [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) eco m
(ES) eco
(EN) echo canceller [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) cancel·lador d'ecos m
(ES) cancelador de ecos
(EN) echo suppressor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) supressor d'ecos m
(ES) supresor de ecos
(EN) echosounder [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. fathometer
(CA) sonda acústica f
(ES) ecosonda
(EN) ECL [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. emitter coupled lògic
(CA) ECL [sigla]; lògica d'emissor acoblat f
(ES) ECL [sigla]; lógica de emisor acoplado
(EN) ECL [sigla] [Enginyeria química]
sin. electrochemiluminescence; electrogenerated chemiluminescence; electroluminescence
(CA) electroluminescència; electroquimioluminescència f; QLE [sigla]; quimioluminescència electrogenerada
(ES) electroluminiscencia; electroquimioluminiscencia; QLE [sigla]; quimioluminiscencia electrogenerada
(EN) eclipse [Física]
(CA) eclipsi n m
(ES) eclipse
(FR) éclipse
(EN) eclipse year [Física]
(CA) any d'eclipsis; any draconític; any dracòntic
(ES) año de eclipse; año draconítico
(FR) année des éclipses; année draconitique
Any que té 365 dies civils, o bé 366 dies civils en el cas d'anys bixests.
(EN) ecliptic [Física]
(CA) eclíptica n f
(ES) eclíptica
(FR) écliptique
(EN) ecliptic [Energies]
(CA) eclíptica f
(ES) eclíptica
(FR) écliptique
Cercle màxim de l'esfera celest definit pel moviment aparent del sol o pel moviment real de la terra entorn del sol.
(EN) ecliptic axis [Energies]
(CA) eix de l'eclíptica m
(ES) eje de la eclíptica
(FR) axe de l'écliptique
Diàmetre de l'esfera celest perpendicular al pla de l'eclíptica.
(EN) ecliptic coordinate [Energies]
(CA) coordenada eclíptica f
(ES) coordenada eclíptica
(FR) coordonnée écliptique
Coordenada astronòmica que determina la posició d'un astre en relació amb el pla de l'eclíptica i l'eix perpendicular a aquest pla.
(EN) eco-adviser [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-advisor
(CA) assessor de desenvolupament sostenible / assessora de desenvolupament sostenible