Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) eco-advisor [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-adviser
(CA) assessor de desenvolupament sostenible / assessora de desenvolupament sostenible
(EN) eco-audit [Desenvolupament humà i sostenible] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. environmental audit
(CA) auditoria ambiental f; ecoauditoria
(ES) auditoría ambiental f; ecoauditoría
(EN) eco-district [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-neighborhood; eco-neighbourhood; sustainable district; sustainable neighborhood; sustainable neighbourhood
(CA) barri sostenible; ecobarri
(EN) eco-efficiency [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) ecoeficiència; eficiència ecològica
(EN) eco-friendly construction [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecological construction; green construction
(CA) construcció ecològica
(EN) eco-friendly packaging [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecological packaging; environmentally friendly packaging; sustainable packaging
(CA) envàs ecològic
(EN) eco-label [Desenvolupament humà i sostenible] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ecological label
(CA) ecoetiqueta; etiqueta ecològica f
(ES) ecoetiqueta; etiqueta ecológica
(EN) eco-neighborhood [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-district; eco-neighbourhood; sustainable district; sustainable neighborhood; sustainable neighbourhood
(CA) barri sostenible; ecobarri
(EN) eco-neighbourhood [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-district; eco-neighborhood; sustainable district; sustainable neighborhood; sustainable neighbourhood
(CA) barri sostenible; ecobarri
(EN) eco-refugee [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. environmental migrant; environmental refugee
(CA) refugiada ambiental; refugiada mediambiental; refugiat ambiental; refugiat mediambiental
(EN) eco-toxicology [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecotoxicology
(CA) ecotoxicologia
(ES) ecotoxicología
(FR) écotoxicologie
(EN) ecobalance [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. life cycle analysis; life cycle assessment
(CA) anàlisi del cicle de vida f; avaluació del cicle de vida
(ES) análisis del ciclo de vida; evaluación del ciclo de vida
ACV
(EN) ecocenter [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. drop-off center; drop-off centre; ecocentre
(CA) deixalleria
(EN) ecocentre [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. drop-off center; drop-off centre; ecocenter
(CA) deixalleria
(EN) ecofriendly [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. earth-friendly; ecological; environment friendly; environmental; environmentally friendly; green
(CA) ecològic / ecològica
(EN) ecolabel [Economia i organització d'empreses]
(CA) ecoetiqueta f
(ES) ecoetiqueta
(FR) étiquette écologique
(EN) ecolabelling [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) ecoetiquetatge; etiquetatge ecològic
(EN) ecological [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. earth-friendly; ecofriendly; environment friendly; environmental; environmentally friendly; green
(CA) ecològic / ecològica
(EN) ecological architecture [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. green architecture
(CA) arquitectura ecològica
(EN) ecological barrier [Economia i organització d'empreses]
(CA) barrera ecològica f
(ES) barrera ecológica
(FR) barrière écologique
Factor ecològic que impedeix o dificulta la dispersió d'una determinada espècie o població, sense que hagi de ser un obstacle per a cap altra.