Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) ecological building [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. green building
(CA) edifici ecològic
(EN) ecological construction [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-friendly construction; green construction
(CA) construcció ecològica
(EN) ecological damage [Economia i organització d'empreses]
(CA) dany ecològic m
(ES) daño ecológico
(FR) dommage écologique
(EN) ecological discharge [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ecological flow
(CA) cabal ecològic m
(ES) caudal ecológico
(EN) ecological flow [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. ecological discharge
(CA) cabal ecològic m
(ES) caudal ecológico
(EN) ecological footprint [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. environmental footprint
(CA) petjada ecològica
(EN) ecological footprint [Economia i organització d'empreses]
(CA) petjada ecològica f
(ES) huella ecológica
(FR) empreinte écologique
(EN) ecological label [Desenvolupament humà i sostenible] [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. eco-label
(CA) ecoetiqueta; etiqueta ecològica f
(ES) ecoetiqueta; etiqueta ecológica
(EN) ecological mapping vpDS [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) cartografia ecològica
(EN) ecological offence [Economia i organització d'empreses]
(CA) delicte ecològic m
(ES) delito ecológico
(FR) délit écologique
(EN) ecological packaging [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-friendly packaging; environmentally friendly packaging; sustainable packaging
(CA) envàs ecològic
(EN) ecological resilience [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) resiliència ecològica
(EN) ecological tourism [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecotourism; green tourism
(CA) turisme ecològic
(EN) ecologically friendly product [Economia i organització d'empreses]
sin. ecoproduct; green product
(CA) ecoproducte; producte ecològic m
(ES) ecoproducto; producto ecológico
(FR) produit écologique
(EN) ecologist [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) ecologista
(EN) ecologist [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) ecòleg / ecòloga
(EN) ecology [Ciències de la Terra] [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) ecologia f
(ES) ecología
(FR) écologie
Part de la biologia que estudia les interrelacions dels éssers vius entre ells i amb llur medi.
(EN) ecology [Economia i organització d'empreses]
(CA) ecologia f
(ES) ecología
(FR) écologie
(EN) econometric model [Economia i organització d'empreses]
(CA) model economètric m
(ES) modelo econométrico
(FR) modèle économétrique
(EN) econometrics [Economia i organització d'empreses]
(CA) econometria f
(ES) econometría
(FR) économétrie