Llistat alfabètic

S'han trobat 1625 resultats.

(EN) external heavy atom effect [Enginyeria química]
(CA) efecte d'àtom pesant extern m
(ES) efecto de átomo pesado externo
(EN) external irradiation [Física]
(CA) irradiació externa n f
(ES) irradiación externa
(FR) irradiation externe
(EN) external oscillator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·lador extern m
(ES) oscilador externo
(EN) external prestressing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) pretensatge exterior m
(ES) pretensado exterior m
(EN) external routing [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) encaminament extern m
(ES) encaminamiento externo
(EN) external sensor [Enginyeria industrial]
(CA) sensor extern m
(ES) captador exteroceptivo
(FR) capteur externe; senseur externe
Sensor que obté informacions externes a l'estructura mecànica corresponents a l'entorn de treball.
(EN) external unit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) unitat externa f
(ES) unidad externa
(EN) external viewer [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) visualitzador extern m
(ES) visualizador externo
(EN) externalisation [Economia i organització d'empreses]
(CA) externalització f
(ES) externalización
(FR) externalisation
(EN) externalities [Economia i organització d'empreses]
sin. external economies; external effects
(CA) economies externes; efectes externs; externalitats f pl; externalitats econòmiques
(ES) economías externas; efectos externos; externalidades
(FR) économies externes
(EN) exterplex [Enginyeria química]
(CA) exterplex m
(ES) exterplejo
(EN) extinction [Enginyeria química]
sin. absorbance; optical density
(CA) absorbància; densitat òptica; extinció f
(ES) absorbancia; densidad óptica; extinción
Nota: La IUPAC no recomana l'ús dels termes densitat òptica i extinció.
(EN) extinction [Energies]
sin. attenuation
(CA) atenuació f; extinció
(ES) atenuación; extinción
(FR) atténuation; extinction
Fenomen de reducció del flux de la radiació solar a causa de l'absorció i la dispersió que experimenta la radiació en travessar un medi.
(EN) extinction coefficient [Ciències de la Terra]
sin. attenuation coefficient
(CA) coeficient d'atenuació m; coeficient d'extinció
(ES) coeficiente de atenuación; coeficiente de extinción
(FR) coefficient d'atténuation; coefficient d'extinction
Coeficient que expressa la fracció de radiació que s'atenua per absorció i difusió quan travessa l'atmosfera.
(EN) extinction coefficient [Enginyeria química]
sin. molar absorption coefficient; molar decadic absorption coefficient
(CA) coeficient d'absorció molar m; coeficient d'absorció molar decimal; coeficient d'extinció
(ES) coeficiente de absorción molar; coeficiente de absorción molar decimal; coeficiente de extinción
Nota: La IUPAC no recomana l'ús del terme "coeficient d'extinció".
(EN) extinction coefficient [Energies]
sin. attenuation coefficient
(CA) coeficient d'atenuació m; coeficient d'extinció
(ES) coeficiente de atenuación; coeficiente de extinción
(FR) coefficient d'atténuation; coefficient d'extinction
Nombre que mesura la rapidesa amb què s'extingeix una radiació en travessar un medi per efecte de l'absorció molecular.
Nota: Logaritme negatiu de la transmitància.
(EN) extra long fibre [Enginyeria tèxtil]
(CA) fibra extrallarga f
(ES) fibra extralarga
(FR) fibre extra longue
(DE) extra lange Faser
Fibra natural que té una longitud superior a 40 mm.
(EN) extra-terrestrial radiation [Energies]
(CA) radiació extraterrestre f
(ES) radiación extraterrestre
(FR) rayonnement extraterrestre
Radiació solar que arriba a la capa exterior de l'atmosfera terrestre.
(EN) extract a root, to [Matemàtiques i estadística]
(CA) extreure una arrel v tr
(ES) extraer una raíz
(FR) extraire une racine
(EN) extractant [Enginyeria química]
sin. extracting agent
(CA) agent extractant; extractant
(ES) agente extractante; extractante
Dissolvent utilitzat en una extracció per a extreure un solut d'una mescla.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212