Llistat alfabètic

S'han trobat 2200 resultats.

(CA) fabricant m [Economia i organització d'empreses]
(ES) fabricante
(EN) manufacturer
(FR) fabricant
(CA) façana f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) fachada
(EN) façade
(CA) façana cega f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) fachada ciega
(CA) faceta infinitesimal [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. llesca infinitesimal f
(ES) faceta infinitesimal
En resistència de materials, gruix de material de l'ordre infinitesimal comprès entre dues seccions paral·leles.
(CA) fàcies [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) facies
(EN) facies
(CA) facilitador -a m i f [Economia i organització d'empreses]
(ES) facilitador
(EN) facilitator
(FR) facilitateur
(CA) facilitat renovable garantida f [Economia i organització d'empreses]
sin. RUF [sigla]
(ES) RUF [sigla]
(EN) revolving underwriting facility; RUF [sigla]
(FR) facilité renouvable à prise ferme
(CA) facsímil m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) telefax m
(EN) telefax
(CA) factible [Economia i organització d'empreses]
sin. viable adj
(ES) factible; viable
(EN) feasible; viable; workable
(FR) fesible
(CA) factor m [Economia i organització d'empreses]
(ES) factor
(EN) factor
(FR) facteur
(CA) factor m [Matemàtiques i estadística]
(ES) factor
(EN) factor
(FR) facteur
(CA) factor ambiental m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor ambiental
(CA) factor climàtic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor climático
(CA) factor d'absorció [Enginyeria química]
sin. absortància f
(ES) absortancia
(EN) absorptance
(CA) factor d'absorció [Energies]
sin. absorbància f
(ES) absorbancia; absortancia; factor de absorción
(EN) absorptance; absorption factor
(FR) facteur d'absorption
Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.
Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.
(CA) factor d'absorció [Física]
sin. absortància
(ES) absortancia; factor de absorción
(EN) absorptance; absorption factor
(FR) absorptance; facteur d'absorption
Quocient entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant total que hi incideix.
(CA) factor d'acoblament m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) factor de acoplamiento
(EN) coupling factor
(CA) factor d'acumulació n m [Física]
(ES) factor de acumulación
(EN) buildup factor
(FR) build-up factor; facteur d'accumulation
(CA) factor d'agrupació m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de agrupación
(EN) array factor
(CA) factor d'amplificació m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) factor de amplificación
(EN) amplification factor