Llistat alfabètic

S'han trobat 2200 resultats.

(CA) factor d'atenuació m [Energies]
(ES) factor de atenuación
(EN) attenuation factor
(FR) facteur d'atténuation
Relació entre la intensitat d'una radiació incident sobre una capa d'un material determinat i la intensitat de la radiació transmesa a través d'aquesta capa.
(CA) factor d'empaquetament atòmic n m [Física]
(ES) factor de empaquetamiento atómico
(EN) APF; atomic packing factor
(FR) compacité; taux de remplissage atomique
(CA) factor d'emplenament m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) factor de ocupación
(EN) fill factor
(CA) factor d'equivalència de vehicles pesants m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de equivalencia de vehículos pesados
(EN) heavy-vehicle adjustment factor
(CA) factor d'escala m [Enginyeria mecànica]
(ES) factor de escala
(CA) factor d'escala m [Geomàtica]
(ES) factor de escala m; factor de escala de la proyección
(EN) scale factor; scale factor of a projection
(FR) facteur d'échelle m
(IT) fattore di riduzione
Coeficient que expressa la distorsió de l'escala cartogràfica ocasionada per la utilització d'un sistema de projecció cartogràfica.
(CA) factor d'excés de banda m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor roll-off
(EN) rolloff
(CA) factor d'hora punta m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de hora punta
(EN) peak-hour factor
(CA) factor d'idealitat m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de idealidad
(EN) ideality factor
(CA) factor d'Oswald [Enginyeria aeronàutica:Aerodinàmica]
(ES) factor de Oswald
(EN) Oswald factor
(FR) facteur d'Oswald
(CA) factor d'utilització de carril m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de utilización de carril
(EN) adjustment factor for lane utilization
(CA) factor de compactació del moment m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) factor de compactación del momento
(EN) momentum compaction factor
(CA) factor de compressibilitat m [Enginyeria mecànica]
(ES) factor de compresibilidad
(EN) compressibility factor
(CA) factor de correcció m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de corrección
(EN) correction factor
(CA) factor de correcció captador-intercanviador m [Energies]
(ES) factor de corrección captador-intercambiador
(EN) collector-heat exchanger correction factor
(FR) facteur de correction capteur-échangeur
Nombre, amb un valor entre 0 i 1, que indica les pèrdues en l'aprofitament de l'energia captada quan s'utilitza un intercanviador de calor per transferir l'energia des del captador solar a l'acumulador de calor.
(CA) factor de cresta m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de cresta
(EN) crest factor
(CA) factor de deflexió m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de deflexión
(EN) deflection factor
(CA) factor de desgast m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de desgaste
(CA) factor de dissabtes m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de sábados
(CA) factor de diumenges m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de domingos