Llistat alfabètic

S'han trobat 2200 resultats.

(CA) factor de sobretensió m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) factor de sobretensión
(EN) overvoltage factor
(CA) factor de soroll m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de ruido
(EN) noise factor; noise figure
(FR) facteur de bruit
(CA) factor de temps de pas m [Energies:Acceleradors de partícules]
(ES) factor de tiempo de paso
(EN) transit time factor
(CA) factor de terbolesa m [Ciències de la Terra]
(ES) factor de turbiedad
(EN) turbidity factor
(FR) facteur de trouble
Quocient entre el coeficient d'atenuació d'una atmosfera quan presenta terbolesa i el corresponent a una atmosfera sense contaminants atmosfèrics i amb l'aire sec.
(CA) factor de terbolesa de Linke m [Energies]
sin. factor T de Linke
(ES) factor de turbidez de Linke; factor de turbiedad de Linke; factor T de Linke
(EN) Linke turbidity factor
(FR) facteur de trouble de Linke; facteur T de Linke
Nombre, amb un valor entre 0 i 1, corresponent a les atmosferes netes i seques que produirien la mateixa atenuació de la radiació estratosfèrica al nivell del terra que produeix l'atmosfera real, i que serveix per mesurar els aerosols, l'anhídric carbònic i el vapor d'aigua.
(CA) factor de transmissió [Ciències de la visió]
sin. coeficient de transmissió m; transmitància
(ES) coeficiente de transmisión; factor de transmisión; transmitancia
(EN) transmission factor; transmittance
(FR) facteur de transmission; transmittance
(CA) factor de transmissió f [Energies]
sin. transmitància
(ES) factor de transmisión; transmitancia
(EN) transmission factor; transmittance
(FR) facteur de transmission; transmittance
Relació entre la radiació transmesa per un cos i la radiació incident sobre la superfície.
Nota: Inversa de l'opacitat. Depèn de la longitud d'ona, de l'angle d'incidència de la radiació, de l'índex de refracció i del coeficient d'extinció del material.
(CA) factor de transmissió m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) transmitancia
(EN) transmittance
(CA) factor de transmissió [Física]
sin. transmitància n f
(ES) factor de transmisión; transmitancia
(EN) transmission factor; transmittance
(FR) facteur de transmission; transmittance
(CA) factor de treball [Economia i organització d'empreses]
sin. força de treball; mà d'obra f
(ES) fuerza de trabajo; mano de obra
(EN) labour; labour force; work force
(FR) main-d'oeuvre
(CA) factor de treball m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) factor de trabajo
(EN) duty cycle; duty factor
(CA) factor de turbulència m [Ciències de la Terra]
(ES) factor de turbulencia
Quocient entre la diferència de la velocitat màxima i mínima del vent en situacions de turbulència atmosfèrica i la velocitat mitjana normal.
(CA) factor de variació mensual m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) factor de variación mensual
(CA) factor de visibilitat m [Energies]
(ES) factor de visibilidad
(EN) visibility factor
(FR) facteur de visibilité
Mitjana de la altura dels obstacles que tapen el cel vist des d'un punt determinat, que serveix per corregir el càlcul de la radiació incident en el punt de referència.
(CA) factor fix m [Economia i organització d'empreses]
(ES) factor fijo
(EN) fixed factor
(FR) facteur fixe
(CA) factor formador m [Ciències de la Terra]
(ES) factor formador
(EN) soil formation factor
(FR) facteur pédogénetique
(CA) factor geomètric n m [Física]
(ES) factor geométrico
(EN) geometric factor
(FR) facteur géométrique
(CA) factor giromagnètic [Física]
sin. raó giromagnètica n f
(ES) razón giromagnética
(EN) gyromagnetic coefficient; gyromagnetic ratio
(FR) coefficient gyromagnétique; rapport gyromagnétique
(CA) factor integrant m [Matemàtiques i estadística]
(ES) factor integrante
(EN) integrating factor
(FR) facteur intégrant
(CA) factor primer [Matemàtiques i estadística]
sin. nombre primer m
(ES) número primo
(EN) prime number
(FR) nombre premier