Llistat alfabètic

S'han trobat 2200 resultats.

(CA) falcament estàtic m [Enginyeria mecànica]
(ES) acuñamiento estático
(CA) falcar v tr [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) acuñar; falcar
Introduir un o més tascons o altres objectes en l'espai que hi ha entre alguna cosa i el seu suport per tal d'incrementar-ne l'estabilitat.
(CA) falla n f [Física]
(ES) falla
(EN) fault
(FR) faille
(CA) falla f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falla
(EN) fault
(CA) falla [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(ES) falla
(EN) fault
(CA) falla activa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falla activa
(EN) active fault
(CA) falla de direcció f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falla de dirección; falta de rumbo
(EN) strike-slip fault
(CA) falla inversa f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falla inversa
(EN) reverse fault
(CA) falla normal f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falla normal
(EN) normal fault
(CA) fallada f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) fallo
(EN) fail
(CA) fallada f [Economia i organització d'empreses]
(ES) fallo del sector público
(EN) failure
(FR) défaillance
(CA) fallada del mercat [Economia i organització d'empreses]
sin. error del mercat m
(ES) error del mercado; fallo del mercado
(EN) market failure
(FR) erreur du marché
(CA) falles conjugades f pl [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) fallas conjugadas
(EN) conjugate faults
(CA) fallida f [Economia i organització d'empreses]
sin. bancarrota
(ES) bancarrota
(EN) bankruptcy
(FR) banqueroute
(CA) fals -a adj [Matemàtiques i estadística]
(ES) falso
(EN) false
(CA) fals -a adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falso -sa
Que no té suport suficient, que és insegur. "Pilar fals, mur fals."
(CA) fals -a adj [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falso -sa
Que no és verídic intencionadament, per engany. "Judici fals, dictamen fals, testimoniatge fals."
(CA) fals cirrus m [Ciències de la Terra]
(ES) falso cirrus
(EN) false cirrus
(FR) faux cirrus
Cirrus que s'ha desprès del cim d'un cumulonimbus.
(CA) fals color n m [Física]
(ES) falso color
(EN) false color; false colour
(FR) fausse couleur
(CA) fals color m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) falso color
(EN) false color