Llistat alfabètic

S'han trobat 1135 resultats.

(EN) F layer [Ciències de la Terra]
(CA) capa F f
(ES) capa F
(FR) couche F
(EN) f-number [Ciències de la visió]
(CA) nombre de diafragma m
(ES) número de diafragma
(EN) Fabianism [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabianisme m
(ES) fabianismo
(FR) fabianisme
(EN) Fabry-Pérot cavity [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) ressonador de Fabry-Pérot m
(ES) cavidad Fabry-Pérot
(EN) façade [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) façana f
(ES) fachada
(EN) façade purlin [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) corretja de façana f
(ES) correa de fachada
(EN) face [Economia i organització d'empreses]
sin. current value; nominal; present value
(CA) nominal adj
(ES) nominal
(FR) nominal
(EN) face [Matemàtiques i estadística]
(CA) cara f
(ES) cara
(FR) face
(EN) face shovel [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bulldozer
(CA) pala excavadora f
(ES) pala excavadora
(EN) face value [Economia i organització d'empreses]
sin. current value; nominal value; par value; present value
(CA) valor nominal m
(FR) valeur nominale
(EN) faceted mirror [Ciències de la visió]
(CA) mirall facetat m
(ES) espejo facetado
(FR) miroir à facettes
(EN) facies [Enginyeria civil, arquitectura i construcció:enginyeria geològica i ambiental]
(CA) fàcies
(ES) facies
(EN) facilitator [Economia i organització d'empreses]
(CA) facilitador -a m i f
(ES) facilitador
(FR) facilitateur
(EN) facility [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) instal·lació f
(ES) instalación
(EN) facing [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) escairament m
(ES) refrentado
(EN) fact [Economia i organització d'empreses]
sin. deed
(CA) fet m
(ES) hecho
(FR) fait
(EN) factor [Economia i organització d'empreses]
(CA) factor m
(ES) factor
(FR) facteur
(EN) factor [Matemàtiques i estadística]
(CA) factor m
(ES) factor
(FR) facteur
(EN) factor analysis [Economia i organització d'empreses]
(CA) anàlisi factorial f
(ES) análisis factorial
(FR) analyse factorielle
(EN) factor analysis [Matemàtiques i estadística]
sin. factorial analysis
(CA) anàlisi factorial f
(ES) análisis factorial
(FR) analyse factorielle