Llistat alfabètic

S'han trobat 1135 resultats.

(EN) fancy yarn [Enginyeria tèxtil]
sin. novelty yarn
(CA) fil de fantasia m
(ES) hilo de fantasía
(FR) fil fantaisie; fil nouveauté
(DE) Fantasiegarn
Fil retort de fibres o filaments, que té algunes irregularitats com bucles, parts més gruixudes o més fines i aglomeracions de fibres o filaments d'altres colors que li donen un aspecte decoratiu.
(EN) FAQ [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. frequently asked questions
(CA) FAQ [sigla]; PMF [sigla]; preguntes més freqüents f pl
(ES) FAQ [sigla]; preguntas más frecuentes
(EN) far field [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) camp llunyà m
(ES) campo lejano
(EN) far field [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. radiation field
(CA) camp llunyà; camp radiat m
(ES) campo lejano; campo radiado
(EN) far infrared [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) infraroig llunyà m
(ES) infrarrojo lejano
(EN) far point [Ciències de la visió]
(CA) punt remot m
(ES) punto lejano
(EN) farad [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) farad m
(ES) faradio
(EN) Faraday cup [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) copa de Faraday f
(ES) copa de Faraday
(EN) Faraday rotation [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) rotació Faraday f
(ES) rotación Faraday
(EN) Faraday's law [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) llei de Faraday f
(ES) ley de Faraday
(EN) Faraday's law [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. Faraday-Lenz law
(CA) llei de Faraday; llei de Faraday-Lenz
(ES) ley de Faraday; ley de Faraday-Lenz
(FR) loi de Faraday; loi de Faraday-Lenz
Llei fonamental de l'electromagnetisme segons la qual la força electromotriu induïda en un circuit tancat és directament proporcional a la variació en el temps del flux del camp magnètic a través del circuit.[Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(EN) Faraday-Lenz law [Enginyeria aeronàutica:Fonaments físics]
sin. Faraday's law
(CA) llei de Faraday; llei de Faraday-Lenz
(ES) ley de Faraday; ley de Faraday-Lenz
(FR) loi de Faraday; loi de Faraday-Lenz
Llei fonamental de l'electromagnetisme segons la qual la força electromotriu induïda en un circuit tancat és directament proporcional a la variació en el temps del flux del camp magnètic a través del circuit.[Font definició: Diccionari de física, UPC-TERMCAT-ECSA].
(EN) FAS price [Economia i organització d'empreses]
(CA) preu FAS m; preu franc al costat del vaixell
(ES) precio FAS; precio franco al lado del barco
(EN) fascism [Economia i organització d'empreses]
(CA) feixisme m
(ES) fascismo
(FR) fascisme
(EN) FAST [sigla] [Enginyeria industrial]
sin. funtional analysis system technique
(CA) FAST [sigla]; tècnica del sistema d'anàlisi funcional f
(ES) técnica del sistema de análisis funcional
(DE) Verfahren des Leistungsbewertungsystems
(EN) fast fading [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) fàding ràpid m
(ES) desvanecimiento rápido
(EN) fast Fourier transform [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. FFT [sigla]
(CA) FFT [sigla]; transformada ràpida de Fourier f
(ES) FFT [sigla]; transformada rápida de Fourier
(EN) fast-growth entreprise [Economia i organització d'empreses]
sin. gazelle
(CA) empresa de creixement ràpid; gasela f
(ES) empresa de crecimiento rápido; gacela
(FR) entreprise à corissance rapide
(EN) fast-moving waters [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
(CA) aigües ràpides
(ES) aguas rápidas
(EN) fastened joint [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. bolted joint
(CA) unió collada f
(ES) unión atornillada