Llistat alfabètic

S'han trobat 982 resultats.

(FR) f chiffre [Física]
(CA) nombre f n m
(ES) número f
(EN) f-number
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(FR) fabianisme [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabianisme m
(ES) fabianismo
(EN) Fabianism
(FR) fabricant [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricant m
(ES) fabricante
(EN) manufacturer
(FR) fabrication [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació f
(ES) fabricación
(EN) manufacturing; production
(FR) fabrication cellulaire [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació cel·lular f; producció cel·lular
(ES) producción celular
(EN) cellular manufacturing
(FR) fabrication continue [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació contínua; fabricació en cadena f; producció en línia
(ES) producción en línea; producción en masa
(EN) chain-line production; continuos manufacturing; mass production
(FR) fabrication intégrée par ordinateur [Economia i organització d'empreses]
(CA) CIM [sigla]; fabricació integrada per ordinador f
(ES) CIM [sigla]; fabricación integrada por ordenador
(EN) CIM [sigla]; computer-integrated manufaturing
(FR) fabrication par ateliers [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació per tallers f; producció funcional; producción per tallers
(ES) producción funcional; producción por talleres
(EN) functional manufacturing; workshop production
(FR) fabrication par projet [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació per projecte f; producció per projecte
(ES) producción por proyecto
(EN) project manufacturing; project-oriented production
(FR) fabrication pour le marché [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació per al mercat; producció per a l'estoc; producció per al mercat f
(ES) fabricación para el estoc
(EN) market-oriented production; stock manufacturin
(FR) fabrication sur commande [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació sota comanda f; producció sota comanda
(ES) producción bajo pedido
(EN) job shop; manufacturing to order
(FR) fabrication sur mesure [Economia i organització d'empreses]
(CA) fabricació a mida f
(ES) fabricación a medida
(EN) custom manufacturing; customised manufacturing; job production
(FR) face [Matemàtiques i estadística]
(CA) cara f
(ES) cara
(EN) face
(FR) face de glissement [Ciències de la Terra]
(CA) cara de lliscament f
(ES) cara de deslizamiento
(EN) slickenside
Superfícies brillants i polides que mostren els sòls terrossos degut a moviments de convecció interna provocats per la gravidopedotorbació i l'argil·lopedotorbació.
(FR) facilitateur [Economia i organització d'empreses]
(CA) facilitador -a m i f
(ES) facilitador
(EN) facilitator
(FR) facilité de financement à options multiples [Economia i organització d'empreses]
(CA) moff; préstec multiopció m
(ES) moff; préstamo multiopción
(EN) multi-option facilities
(FR) facilité renouvable à prise ferme [Economia i organització d'empreses]
(CA) facilitat renovable garantida f; RUF [sigla]
(ES) RUF [sigla]
(EN) revolving underwriting facility; RUF [sigla]
(FR) facteur [Economia i organització d'empreses]
(CA) factor m
(ES) factor
(EN) factor
(FR) facteur [Matemàtiques i estadística]
(CA) factor m
(ES) factor
(EN) factor
(FR) facteur d'absorption [Energies]
(CA) absorbància f; factor d'absorció
(ES) absorbancia; absortancia; factor de absorción
(EN) absorptance; absorption factor
Relació entre l'energia radiant absorbida per un cos i l'energia radiant que hi incideix.
Nota: Depèn de la direcció i de l'espectre de la radiació incident i de la composició, l'estructura i la temperatura de la superfície que rep la radiació.