Llistat alfabètic

S'han trobat 766 resultats.

(CA) gasificació f [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) gasificación
(CA) gasificació f [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gasificación
(EN) gasification
(CA) gasificació heliotèrmica f [Energies]
(ES) gasificación heliotérmica
(EN) solar-thermal gasification
(FR) gazéification héliothermique
Gasificació d'un compost orgànic provocada en reaccionar amb un gas escalfat a temperatures elevades per mitjà de l'energia solar concentrada en una central heliotèrmica.
(CA) gasòmetre m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gasómetro
(EN) gasometer
(CA) gasós -osa adj [Desenvolupament humà i sostenible]
(ES) gaseoso -sa
(CA) gat de pretensatge m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gato de pretensado
(EN) stressing jack
(CA) gat de Schrödinger [Física]
sin. paradoxa del gat de Schrödinger n f
(ES) gato de Schrödinger; paradoja del gato de Schrödinger
(EN) Schrödinger's cat; Schrödinger's cat paradox
(FR) chat de Schrödinger; paradoxe du chat de Schrödinger
(CA) gat hidràulic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gato hidráulico
Eina de força que serveix per aixecar a poca altura objectes molt pesants mitjançant un mecanisme de premsa hidràulica. S'aplica en el recalçat de les fonamentacions dels edificis.
(CA) gat mecànic m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gato mecánico
Eina de força que serveix per aixecar a poca altura objectes molt pesants mitjançant un mecanisme de cargol i femella o de cremallera i pinyó que s'acciona amb una maneta.
(CA) gat pla m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gato plano
(EN) flat jack
(CA) gat pla m [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(ES) gato plano
Aparell per mesurar "in situ" les tensions de compressió o la deformació de les parets de fàbrica.
(CA) gauge de Lorenz [gauge: en] [Física]
sin. contrast de Lorenz n m
(ES) aforo de Lorenz
(EN) Lorenz gauge
(FR) jauge de Lorenz
Condició suplementària per al quadripotencial electromagnètic que té caràcter covariant.
(CA) gauss m [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) gauss
(EN) gauss
(CA) gauss n m [Física]
(ES) gauss
(EN) G; gauss
(FR) gauss
(CA) gaussiana f [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(ES) gaussiana
(EN) Gaussian
(CA) GB [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. gigabyte; gigaoctet m
(ES) GB; gigabyte
(EN) GB; gigabyte
(FR) gigaoctet
(CA) Gbit [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. gigabit m
(ES) gigabit
(EN) gigabit
(FR) gigabit
(CA) GC [sigla] [Enginyeria química]
sin. cromatografia de fase gasosa; cromatografia de gasos
(ES) cromatografía de fase gaseosa; cromatografía de gases; GC [sigla]
(EN) gas chromatography; gas-phase chromatography; GC [sigla]
Cromatografia en columna en què la fase mòbil és un gas inert.
Nota: En cromatografia de gasos la mostra es volatilitza abans d'introduir-la a la columna cromatogràfica.
Nota lingüística: La sigla GC correspon a la denominació anglesa gas chromatography ('cromatografia de gasos').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(CA) GCRA [sigla] [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. algorisme de taxa de cel·les genèric m
(ES) algoritmo de tasa de celdas genérico; GCRA [sigla]
(EN) GCRA [sigla]; generic cell rate algorithm
(CA) GCV [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. gestió del cicle de vida
(EN) LCM; life cycle management