Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) G [Física]
sin. gauss
(CA) gauss n m
(ES) gauss
(FR) gauss
(EN) G [Física]
sin. giga-
(CA) giga- pfx
(ES) giga-
(FR) giga-
(EN) g [Física]
sin. gluon
(CA) gluó n m
(ES) gluon
(FR) gluon
(EN) G horizon [Ciències de la Terra]
(CA) horitzó G m
(ES) horizonte G
(FR) horizon G
(EN) G parameters [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) paràmetres G m pl
(ES) parámetros G
(EN) g-factor [Física]
(CA) factor g n m
(ES) factor g
(FR) facteur g
g
(EN) GAAP [sigla] [Economia i organització d'empreses]
sin. generally accepted accounting principles
(CA) PCGA [sigla]; principis comptables; principis de comptabilitat generalment acceptats m pl
(ES) PCGA [sigla]; principios contables; principios de contabilidad generalmente aceptados
(FR) principes comptables
(EN) gabbro [Ciències de la Terra]
(CA) gabre m
(ES) gabro
(FR) gabbro
(EN) gabion [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gabió m
(ES) gavión
(EN) Gabor expansion [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) expansió de Gabor f
(ES) expansión de Gabor
(EN) gain [Economia i organització d'empreses]
sin. profit
(CA) benefici m
(ES) beneficio
(FR) bénéfice
Resultat, quan és positiu, de deduir dels període, tots els costos i despeses reportats durant aquest període. El benefici negatiu s'anomena pèrdua. En una indústria competitiva, el benefici és senyal per a l'entrada de capital nou.
(EN) gain [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) guany m
(ES) ganancia
(EN) gain margin [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) marge de guany m
(ES) margen de ganancia
(EN) gain-bandwidth product [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) producte guany per amplada de banda m
(ES) producto ganancia por ancho de banda
(EN) gal [Física]
(CA) gal n m
(ES) gal
(FR) gal
Gal
(EN) galactic disk [Física]
(CA) disc galàctic n m
(ES) disco galáctico
(FR) disque galactique
(EN) galactic halo [Física]
(CA) halo galàctic n m
(ES) halo galáctico
(FR) halo galactique
(EN) galaxy [Física]
(CA) galàxia n f
(ES) galaxia
(FR) galaxie
(EN) gale [Ciències de la Terra]
(CA) temporal m
(ES) temporal
(FR) coup de vent
Vent de força 8, amb una velocitat entre 17,2 i 20,7 m/s.
(EN) Galilean frame of reference [Física]
sin. inertial frame; inertial reference system
(CA) sistema de referència de Galileu; sistema de referència inercial n m; sistema inercial
(ES) sistema de referencia de Galileo; sistema de referencia inercial; sistema inercial
(FR) référentiel galiléen; référentiel inertiel
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149