Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) generalised chemical affinity [Enginyeria química]
sin. generalized chemical affinity
(CA) afinitat química generalitzada
(ES) afinidad química generalizada
Ãr
Variable intensiva que expressa la variació de l'energia de Gibbs d'una reacció en presència de lligams externs respecte l'extensió de la reacció.
Nota: En el símbol de l'afinitat química generalitzada, Ã, cal especificar sempre la reacció amb un subíndex. Per exemple, per a una reacció de formació, Ãf. Un subíndex més genèric que serveix per a qualsevol reacció és r, Ãr.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) generalised compressibility chart [Enginyeria química]
sin. generalised compressibility factor chart; generalized compressibility chart; generalized compressibility factor chart
(CA) diagrama de compressibilitat generalitzat; diagrama del factor de compressibilitat generalitzat
(ES) diagrama de compresibilidad generalizado; diagrama del factor de compresibilidad generalizado
Representació del factor de compressibilitat d'un gas en termes de la pressió reduïda i la temperatura reduïda i el volum molar reduït.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) generalised compressibility factor chart [Enginyeria química]
sin. generalised compressibility chart; generalized compressibility chart; generalized compressibility factor chart
(CA) diagrama de compressibilitat generalitzat; diagrama del factor de compressibilitat generalitzat
(ES) diagrama de compresibilidad generalizado; diagrama del factor de compresibilidad generalizado
Representació del factor de compressibilitat d'un gas en termes de la pressió reduïda i la temperatura reduïda i el volum molar reduït.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) generalised coordinates [Física]
sin. generalized coordinates
(CA) coordenades generalitzades n f pl
(ES) coordenadas generalizadas
(FR) coordonnées généralisées
Conjunt mínim de variables necessàries per a fixar de manera única la posició d'un sistema de partícules.
(EN) generalised force [Física]
sin. generalized force
(CA) força generalitzada n f
(ES) fuerza generalizada
(FR) force généralisée
(EN) generalised least squares [Economia i organització d'empreses]
sin. GLS [sigla]
(CA) mínims quadrats generalitzats m pl; MQG [sigla]
(ES) mínimos cuadrados generalizados; MQG [sigla]
(FR) minimums carrés généralisés
(EN) generalised linear model [Economia i organització d'empreses]
(CA) model lineal generalitzat m
(ES) modelo lineal generalizado
(FR) modèle linéarie généralisé
(EN) generalised momentum [Física]
sin. conjugate momentum; generalized momentum
(CA) moment conjugat; moment generalitzat n m
(ES) momento conjugado; momento generalizado
(FR) moment conjugué; moment généralisé
(EN) generalised system of prefernces [Economia i organització d'empreses]
sin. GSP [sigla]; preferential trade agreements
(CA) acords comercials preferencials m pl
(ES) acuerdos comerciales preferenciales
(FR) accords commerciaux préférentiels
(EN) generalised velocity [Física]
sin. generalized velocity
(CA) velocitat generalitzada n f
(ES) velocidad generalizada
(FR) vitesse généralisée
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) generalization [Matemàtiques i estadística]
(CA) generalització f
(ES) generalización
(FR) généralisation
(EN) generalization [Geomàtica]
sin. generalisation; map generalization
(CA) generalització f
(ES) generalización; generalización cartográfica f
(FR) généralisation cartographique f;  généralisation
(IT) generalizzazione cartografica
Acció de simplificar els elements cartogràfics i llur representació en funció d'una necessitat particular i segons unes normes precises.
(EN) generalized chemical affinity [Enginyeria química]
sin. generalised chemical affinity
(CA) afinitat química generalitzada
(ES) afinidad química generalizada
Ãr
Variable intensiva que expressa la variació de l'energia de Gibbs d'una reacció en presència de lligams externs respecte l'extensió de la reacció.
Nota: En el símbol de l'afinitat química generalitzada, Ã, cal especificar sempre la reacció amb un subíndex. Per exemple, per a una reacció de formació, Ãf. Un subíndex més genèric que serveix per a qualsevol reacció és r, Ãr.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) generalized compressibility chart [Enginyeria química]
sin. generalised compressibility chart; generalised compressibility factor chart; generalized compressibility factor chart
(CA) diagrama de compressibilitat generalitzat; diagrama del factor de compressibilitat generalitzat
(ES) diagrama de compresibilidad generalizado; diagrama del factor de compresibilidad generalizado
Representació del factor de compressibilitat d'un gas en termes de la pressió reduïda i la temperatura reduïda i el volum molar reduït.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) generalized compressibility factor chart [Enginyeria química]
sin. generalised compressibility chart; generalised compressibility factor chart; generalized compressibility chart
(CA) diagrama de compressibilitat generalitzat; diagrama del factor de compressibilitat generalitzat
(ES) diagrama de compresibilidad generalizado; diagrama del factor de compresibilidad generalizado
Representació del factor de compressibilitat d'un gas en termes de la pressió reduïda i la temperatura reduïda i el volum molar reduït.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) generalized coordinates [Física]
sin. generalised coordinates
(CA) coordenades generalitzades n f pl
(ES) coordenadas generalizadas
(FR) coordonnées généralisées
Conjunt mínim de variables necessàries per a fixar de manera única la posició d'un sistema de partícules.
(EN) generalized force [Física]
sin. generalised force
(CA) força generalitzada n f
(ES) fuerza generalizada
(FR) force généralisée
(EN) generalized momentum [Física]
sin. conjugate momentum; generalised momentum
(CA) moment conjugat; moment generalitzat n m
(ES) momento conjugado; momento generalizado
(FR) moment conjugué; moment généralisé
(EN) generalized velocity [Física]
sin. generalised velocity
(CA) velocitat generalitzada n f
(ES) velocidad generalizada
(FR) vitesse généralisée
Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de física [en línia]. 2a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2019. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/149
(EN) generally accepted accounting principles [Economia i organització d'empreses]
sin. GAAP [sigla]
(CA) PCGA [sigla]; principis comptables; principis de comptabilitat generalment acceptats m pl
(ES) PCGA [sigla]; principios contables; principios de contabilidad generalmente aceptados
(FR) principes comptables