Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) gap [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) entreferro m
(ES) entrehierro
Nota L'entreferro és l'espai entre els pols d'un imant.
(EN) gap [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) bretxa f
(ES) brecha
(EN) gap [Economia i organització d'empreses]
(CA) bretxa f; gap
(ES) brecha; gap
(FR) écart
(EN) gap analysis [Economia i organització d'empreses]
(CA) anàlisi de gaps f
(FR) analyse des carences
Mètode de detecció i estudi de carències o llacunes existents en el mercat, des del punt de vista del màrqueting, a causa de l'escassa informació dels consumidors, d'una oferta mal dirigida, o d'un mal aprofitament dels mitjans tecnològics en ús.
(EN) Gapon's constant [Ciències de la Terra]
(CA) constant de Gapon f
(ES) constante de Gapon
(FR) constante de Gapon
(EN) gapped mode [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) mode discontinu m
(ES) modo discontinuo
(EN) garbage collection [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) recollida de deixalles f
(ES) recogida de basura
Procés que identifica les cel·les que ja no són utilitzades i les allibera.
(EN) garnet [Ciències de la Terra]
(CA) granat m
(ES) granate
(FR) grenat
Qualsevol silicat doble d'un metall bivalent i un de trivalent que cristal·litza en el sistema cúbic i que tenen, corentment, un color vermell fosc o marró vermellós.
(EN) gas [Física]
sin. gas state
(CA) estat gasós n m; gas
(ES) estado gaseoso; gas
(FR) état gazeux; gaz
(EN) gas [Enginyeria mecànica]
(CA) gas m
(ES) gas
(FR) gaz
(EN) gas chromatography [Enginyeria química]
sin. gas-phase chromatography; GC [sigla]
(CA) cromatografia de fase gasosa; cromatografia de gasos; GC [sigla]
(ES) cromatografía de fase gaseosa; cromatografía de gases; GC [sigla]
Cromatografia en columna en què la fase mòbil és un gas inert.
Nota: En cromatografia de gasos la mostra es volatilitza abans d'introduir-la a la columna cromatogràfica.
Nota lingüística: La sigla GC correspon a la denominació anglesa gas chromatography ('cromatografia de gasos').

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia)
(EN) gas constant [Enginyeria química]
sin. ideal gas constant; universal gas constant
(CA) constant dels gasos; constant dels gasos ideals; constant dels gasos perfectes; constant universal dels gasos
(ES) constante de los gases; constante de los gases ideales; constante de los gases perfectos; constante universal de los gases
R
Constant de proporcionalitat de l'equació d'estat d'un gas ideal que és igual a la pressió del gas multiplicada pel seu volum molar i dividida per la seva temperatura.

Font de la fitxa: UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA; TERMCAT, CENTRE DE TERMINOLOGIA; ENCICLOPÈDIA CATALANA. Diccionari de química [en línia]. 3a ed. Barcelona: TERMCAT, Centre de Terminologia, cop. 2020. (Diccionaris en Línia) (Ciència i Tecnologia) http://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/212
(EN) gas constant [Física]
sin. ideal gas constant; universal gas constant
(CA) constant dels gasos n f; constant dels gasos ideals; constant dels gasos perfectes; constant universal dels gasos
(ES) constante de los gases; constante de los gases ideales; constante de los gases perfectos; constante universal de los gases
(FR) constante des gaz; constante des gaz parfaits; constante universelle des gaz
Constant obtinguda del producte de la pressió i el volum d'un mol d'un gas ideal dividit per la seva temperatura absoluta.
(EN) gas dynamics [Enginyeria industrial]
(CA) dinàmica de gasos
(ES) dinámica de gases
(EN) gas exchange [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Aqüicultura]
(CA) bescanvi de gasos
(ES) intercambio de gases
(EN) gas laser [Enginyeria química]
(CA) làser de gas m
(ES) láser de gas
Nota: Alguns exemples de làsers de gas són: el "làser de nitrogen", el "làser d'heli-neó", "làser de CO2" o el "làser de vapor de coure".
(EN) gas load [Energies:Acceleradors de partícules]
(CA) càrrega de gas f
(ES) carga de gas
(EN) gas multiplication factor [Física]
(CA) factor de multiplicació gasosa n m
(ES) factor de multiplicación gaseosa
(FR) facteur de multiplication dans le gaz
(EN) gas state [Física]
sin. gas
(CA) estat gasós n m; gas
(ES) estado gaseoso; gas
(FR) état gazeux; gaz
(EN) gas thermometer [Ciències de la Terra]
(CA) termòmetre de gas m
(ES) termómetro de gas
(FR) thermomètre à gaz
Termòmetre basat en la variació de la pressió o del volum d'un gas a causa de la variació de la seva temperatura.