Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) great circle of a sphere [Matemàtiques i estadística]
(CA) cercle màxim d'una esfera m
(ES) círculo máximo de una esfera
(FR) gran cercle d'une sphère
(EN) great dodecahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) gran dodecaedre m
(ES) gran dodecaedro
(FR) grand dodécaèdre
(EN) great icosahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) gran icosaedre m
(ES) gran icosaedro
(FR) grand icosaèdre
(EN) great rhombicosidodecahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) gran rombicosidodecaedre m
(ES) gran rombicosidodecaedro
(FR) grand rhombicosidodécaèdre
(EN) great rhombicuboctahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) gran rombicubooctaedre m
(ES) gran rombicuboctaedro
(FR) grand rhombicuboctaèdre
(EN) great stellated dodecahedron [Matemàtiques i estadística]
(CA) gran dodecaedre estelat m
(ES) gran dodecaedro estrellado
(FR) grand dodécaèdre étoilé
(EN) greatest common divisor [Matemàtiques i estadística]
(CA) màxim comú divisor m
(ES) máximo común divisor
(FR) plus grand commun diviseur
(EN) green [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. earth-friendly; ecofriendly; ecological; environment friendly; environmental; environmentally friendly
(CA) ecològic / ecològica
(EN) green [Desenvolupament humà i sostenible]
(CA) verd / verda
(EN) green ammonia [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. renewable ammonia
(CA) amoníac verd
(ES) amoníaco verde
(EN) green architecture [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecological architecture
(CA) arquitectura ecològica
(EN) green building [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. ecological building
(CA) edifici ecològic
(EN) green colour [Ciències de la visió]
(CA) color verd m
(ES) color verde
(EN) green construction [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. eco-friendly construction; ecological construction
(CA) construcció ecològica
(EN) green energy [Desenvolupament humà i sostenible]
sin. soft energy
(CA) energia verda
(EN) green flash [Ciències de la Terra]
(CA) raig verd m
(ES) rayo verde
(FR) rayon vert
Coloració de tonalitats verdoses que s'observa a la part superior d'un astre lluminós quan apareix o desapareix per l'horitzó.
(EN) green hydrogen [Enginyeria industrial:Tecnologia de l'hidrogen]
sin. clean hydrogen; renewable hydrogen
(CA) hidrogen renovable; hidrogen verd
(ES) hidrógeno renovable; hidrógeno verde
(EN) green manure [Ciències de la Terra]
(CA) adob verd m
(ES) abono verde
(FR) engrais vert
(EN) green national account [Economia i organització d'empreses]
(CA) comptabilitat nacional corregida dels impactes ambientals f
(ES) contabilidad nacional corregida de los impactos ambientales
(FR) comptabilité nationale corrigée des impacts sur l'environnement
(EN) green product [Economia i organització d'empreses]
sin. ecologically friendly product; ecoproduct
(CA) ecoproducte; producte ecològic m
(ES) ecoproducto; producto ecológico
(FR) produit écologique