Llistat alfabètic

S'han trobat 976 resultats.

(EN) Guinea hemp [Enginyeria tèxtil]
sin. kenaf
(CA) cànem de Guinea m; kenaf
(ES) cáñamo de Guinea; kenaf
(FR) chanvre de Guinée; kénaf
(DE) Guinea Hanf; Kenaf
Fibra vegetal basta i gruixuda que procedeix de la tija d'Hibiscus cannabinus i que s'utilitza principalment per a la fabricació de soles d'espardenyes.
(EN) gulf [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) golf m
(ES) golfo
(EN) gully [Ciències de la Terra]
(CA) barranc m
(ES) barranco
(FR) ravin
Torrent entre roques i timbes.
(EN) gully [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) xaragall m
(ES) cárcava
(EN) gully [Ciències de la Terra]
(CA) barranc m
(ES) barranco
(FR) ravin
Excavació profunda que fa l'aigua de la pluja en la terra, especialment en materials fàcils d'erosionar.
(EN) gully [Ciències de la Terra]
(CA) escorranc m
(ES) cárcava
(FR) ravin
(EN) gully erosion [Ciències de la Terra]
(CA) erosió en escorrancs f
(ES) erosión en cárcavas
(FR) érosion en ravins; érosion par ravinement
(EN) gully erosion [Ciències de la Terra]
(CA) erosió en barrancs f
(ES) erosión en barrancos
(FR) érosion en ravins
(EN) gunited concrete [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
sin. shotcrete
(CA) gunita f
(ES) gunita
(EN) Gunn diode [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) díode Gunn m
(ES) diodo Gunn
(EN) Gunn effect [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) efecte Gunn m
(ES) efecto Gunn
(EN) Gunn oscillator [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) oscil·lador Gunn m
(ES) oscilador Gunn
(EN) gusset [Enginyeria mecànica]
(CA) cartel·la f
(ES) cartela
(FR) gousset
(EN) gust [Enginyeria aeronàutica:Meteorologia]
(CA) ràfega; ratxa f
(ES) racha f; ráfaga
(FR) boufée de vent; bourrasque; rafale
Desviació transitòria i de curta durada de la direcció o de la velocitat del vent en relació amb un valor mitjà. [Font de la definició: Diccionari de meteorologia, UPC]
(EN) gust [Ciències de la Terra]
(CA) ràfega f; ratxa
(ES) racha; ráfaga
(FR) boufée de vent; rafale
Desviació transitòria i de durada curta de la direcció o de la velocitat del vent respecte a un valor mitjà.
(EN) gust factor [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) factor de ràfega m
(ES) factor de ráfaga
(EN) gust of wind [Ciències de la Terra]
(CA) ventada f; venteguera
(ES) ventolera
(FR) coup de vent rude
Bufada forta de vent, amb un augment sobtat de la seva força i de més durada que una ratxa.
(EN) GUT [Física]
sin. grand unification theory; grand unified theory
(CA) GUT; teoria de gran unificació n f
(ES) GUT; teoría de gran unificación; TGU
(FR) GUT; TGU; théorie de grande unification
(EN) Gutenberg discontinuity [Física]
(CA) discontinuïtat de Gutenberg n f
(ES) discontinuidad de Gutenberg
(FR) discontinuité de Gutenberg
(EN) Gutenberg-Richter law [Física]
(CA) llei de Gutenberg-Richter n f
(ES) ley de Gutenberg-Richter
(FR) loi de Gutenberg-Richter