Llistat alfabètic

S'han trobat 956 resultats.

(EN) gaseous ionisation detector [Física]
sin. gaseous ionization detector
(CA) detector d'ionització gasosa n m
(ES) detector de ionización gaseosa
(FR) détecteur à ionisation gazeuse
(EN) gaseous ionization detector [Física]
sin. gaseous ionisation detector
(CA) detector d'ionització gasosa n m
(ES) detector de ionización gaseosa
(FR) détecteur à ionisation gazeuse
(EN) gasification [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gasificació f
(ES) gasificación
(EN) gasification [Energies]
(CA) gasificació f
(ES) gasificación
(FR) gazéification
Fenomen que consisteix en el pas d'una substància de l'estat sòlid o de líquid a l'estat de gas.
(EN) gasification [Enginyeries agrícola, agroambiental, alimentària i de biosistemes:Agroalimentària i biotecnologia]
(CA) gasificació
(ES) gasificación
(EN) gasometer [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) gasòmetre m
(ES) gasómetro
(EN) gate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) bagant m
(ES) atajadero
(EN) gate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cadiral m
(ES) atajadero
(EN) gate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cadirat m
(ES) atajadero
(EN) gate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) cadireta f
(ES) atajadero
(EN) gate [Enginyeria civil, arquitectura i construcció]
(CA) comporta f
(ES) clapeta; compuerta
(EN) gate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) porta f
(ES) puerta
(EN) gate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) porta f
(ES) puerta
(EN) gate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) porta f
(ES) puerta
(EN) gate [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. logical gate
(CA) porta; porta lògica f
(ES) puerta; puerta lógica
(FR) porte; porte logique
Circuit electrònic en el qual les relacions entre els valors d'entrada i els de sortida es poden definir en termes d'operacions lògiques.
(EN) gate [Enginyeria aeronàutica:Aeroports]
sin. boarding gate
(CA) porta d'embarcament f
(ES) puerta de embarque
(FR) porte d'embarquement
(EN) gate array [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
sin. logic array
(CA) matriu lògica f
(ES) matriz lógica
Circuit integrat compost per un conjunt de portes lògiques interconnectades que es distribueixen espacialment en forma de matriu.
(EN) gateway [Economia i organització d'empreses]
(CA) passarel·la; porta f
(ES) puerta
(EN) gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela
(FR) passerelle
Unitat funcional que permet la interconnexió entre dues xarxes amb arquitectures i/o protocols diferents.
(EN) gateway [Enginyeria electrònica, informàtica i telecomunicacions]
(CA) passarel·la f
(ES) pasarela